1.6.1. Heersen door liefde

God had scheppend en zegenend gezegd: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over alle levende wezens, Gen.1:28. Is dat heersen door liefde?

Onderwerpen vs genieten . . . verwoest vs fantastisch

Op zich wat wonderlijke termen: heersen en onderwerpen. Je zou verwachten dat God tegen de mens zegt: ga genieten van die heerlijke en fantastische schepping. Ik heb geconstateerd dat alles wat Ik heb geschapen zeer goed is. Er is geen zonde, maar weelderige flora en een totaal stabiel klimaat, waar zich door kleding warm houden totaal niet speelt, maar ook niet in het geding is vanwege de totale afwezigheid van begeren buiten God om.

Dus hoezo onderwerpen en heersen???

Totdat we ons realiseren, dat de aarde totaal verwoest was en satan op de aarde was geworpen en dat er dus dood en verderf, totale duisternis heerste. Satan, de beheerser van de wereld, 1Kor.2:6-8.

Herstel van het Koninkrijk

In die totale duisternis van leegte en verwoesting, schept God een segment, de hof, van licht en mogelijkheid tot leven. Een bruggenhoofd van waaruit de mens zijn grote opdracht kan gaan vervullen.

Onderwerp deze aarde aan je en breng haar terug als mijn Koninkrijk. En wanneer heel de aarde onder jouw heerschappij is, wanneer jij alle heerschappij, alle macht en kracht van deze duisternis onttroond zal hebben,  dan draag je het koningschap over aan Mij, 1Kor.15:24.

Als beloning mag je dan eten van de boom des levens en ontvang je eeuwig leven. Geen tijd meer, geen bouwen en bewaren, geen geestelijke strijd, maar een eeuwig genieten van het zijn.

Door Mijn Geest

Maar doe het niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest.

Overal waar jij gaat, en kiest Mij lief te hebben, daar vestig je mijn Koninkrijk. Alleen op die manier overwin je satan, niet in eigen kracht, maar door Mij lief te hebben, Mij te gehoorzamen. Waarom?

De aarde was een plek van duisternis door de ongehoorzaamheid van satan en zijn haat naar God.

Het Koninkrijk van God wordt weer gevestigd door te laten zien dat wat God schept wel in liefde ervoor kan kiezen Hem te gehoorzamen.

Door dat te laten zien, God lief te hebben, overwin je satan. Dat is het ware heersen door liefde.

Naar de volgende pagina waar we naar het allereerste gebod gaan kijken.


Lees deze prachtige bijbeltekst.

Plaats een reactie

Inhoudsopgave