6.16 Eigenschappen van een Bijbels huwelijk

Wat zijn de eigenschappen van een Bijbels huwelijk?  Met andere woorden hoe stelt God zich het huwelijk voor?

En om het maar direct kernachtig samen te vatten, het gaat om wederzijdse liefde en respect!

Wat noemt de Bijbel nu als eigenschappen van een huwelijk:

 • Het huwelijk dient in ere te zijn en het bed onbezoedeld, Heb.13:4.
 • Elkaar onderhouden met voedsel en kleding, Ex.21:10-11,
 • Elkaar niet de seksuele omgang ontzeggen, of alleen tijdelijk met onderling goedvinden om die tijd te gebruiken voor gebed. Ex.21:10-11, 1Kor.7:1-5,
 • Elkaar onderdanig zijn in ontzag voor God. Efeze 5:21-33; Kolossenzen 3:18-19; Titus 2:5; 1Petrus 3:1-8,
  • Voor de vrouw bedoelt God hiermee:
   Dat zij haar man in alles dient te respecteren omdat hij hoofd is, als hij dat uitoefent op de wijze zoals Christus dat doet als Hoofd van de gemeente.
   En hoe deed Jezus dat? Hij zei: “Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.” Als dat de houding van een man is, dan kan een vrouw hem respecteren als hoofd.
  • En voor de man bedoelt God hiermee:
   Dat hij zijn vrouw in alles dient lief te hebben met dezelfde liefde waarmee Christus Zijn gemeente liefheeft.
   En hoe had Jezus lief? Hij had zijn leven voor ons over! Hij verliet die prachtige volmaakte hemel dicht bij Zijn Vader en kwam naar deze zondige wereld om ons uit die ellende te redden.” Over die liefde gaat het.
Eigenschappen van een Bijbels huwelijk
Toch een recht tot echtscheiding?

Exodus 21:11 geeft bij ontbreken van deze Bijbelse eigenschappen het recht het huwelijk te ontbinden. Dat staat er, als de een de ander categorisch voeding of kleding of huwelijkse gemeenschap onthoudt, dan is deze niet langer verplicht te blijven.

En als we dan kijken hoe Jezus in de bergrede uiterlijke regels verdiept naar innerlijke overtuiging, dan gelden zeker ook de zaken die Paulus en Petrus over het huwelijk schrijven.

Ook Deuteronomium gaat ervan uit dat er situaties zijn waarin echtscheiding plaatsvindt en in het Nieuwe Testament zegt Paulus dat de gelovige vrij is wanneer de ongelovige je verlaat.

Als er sprake is van voort durende verslaving, lichamelijke of geestelijke mishandeling, haat, de seksuele omgang ontzeggen, dan kan niet gezegd worden dat er wordt voldaan aan de voorwaarden voor een christelijk huwelijk.

Dan is er sprake van een ongelovige houding of van ongelovig gedrag. Daarvan zegt Paulus dat de gelovige, degene die een goed christelijk huwelijk voorstaat en daar al zijn of haar best voor gedaan heeft, niet gebonden is. Het huwelijk is door het ongelovig gedrag  feitelijk reeds verbroken. Er is sprake van hardheid van hart.

Grens

Er is een grens, want hoe weet je dat je je partner zult behouden door maar in dit door ongelovig gedrag ontwrichte huwelijk door te gaan? Je bent geroepen tot vrede en niet tot onvrede in het huwelijk, 1Kor.7:15-16.

Tot zover wat de Bijbel zegt over eigenschappen van een huwelijk. Maar er is meer te zeggen. Daarover later . . . . .

Naar de volgende pagina waar we gesproken wanneer hertrouw mogelijk is.


NOOT:

Zie het zeer verhelderende boek van Emerson Eggerichs, “Liefde en respect”, De liefde waar zij naar verlangt en het respect dat hij nodig heeft. Uitgave Gideon, Hoornaar, Nederland. ISBN 978-90-6067-788-0 NUR 707. Hier te bestellen

Plaats een reactie

Inhoudsopgave