6.37 Hoezo David

God noemt David een man naar zijn hart. Hand.13:22. Waarom en hoezo David nou juist?

David de:

  • Overspelige polygamist. Nadat Michal zijn vrouw hem met gevaar voor haar eigen leven laat ontsnappen uit de handen van haar vader, neemt David vrijwel direct Ahinoam en Abigail tot vrouwen.
  • Overspelige moordenaar. Nadat hij overspel heeft gepleegd met Bathseba en zij zwanger blijkt te zijn, arrangeert hij dat Uria haar man in de strijd met de Filistijnen wel moet sneuvelen.
  • Slechte vader. Nadat Amnon, zijn oudste zoon, zijn halfzuster, de zuster van Absalom, heeft verkracht, grijpt David niet in. Hierdoor  blijft er een diepe haat in Absalom die uitmondt in het doden van Amnon. Dat er onverzoenlijke jaloezie tussen zijn zonen was, blijkt ook uit de geschiedenis van met zijn zoon Adonia. Adonia is ouder dan Salomo en laat zich nog bij het leven van zijn vader tot koning uitroepen. Evenals bij Absalom, die zich ook tot koning had laten uitroepen, treedt David er niet tegen op. Als dan Salomo koning is, probeert Adonia op slinkse wijze alsnog recht te doen gelden op de troon. Hierop laat Salomo hem doden.
  • Oorlogsmisdadiger:
  1. Hij komt met tweehonderd voorhuiden van de Filistijnen aan om met de dochter van Saul te mogen trouwen. Terwijl Saul honderd voorhuiden had gevraagd.
  2. Hij laat verslagen Moabieten naast elkaar liggen en meet met snoeren wie hij dood en welke hij in leven laat.
  3. Als hij Hadadezer, de koning van Zoba heeft verslagen, snijdt hij de hielpezen van bijna alle buitgemaakte wagenpaarden door.
  • Overmoedige. Ondanks de waarschuwing door Joab wil David weten hoe groot zijn volk is en hoeveel strijdbare mannen hij heeft. Zelfs de hardvochtige Joab verafschuwt dit plan, omdat het een rechtstreeks afwijzen van God is. Een steunen op eigen kracht en macht. Nadat David verslag van Joab krijgt, bonkt zijn hart in zijn keel en weet hij dat hij zwaar gezondigd heeft. Niet de aantallen, want zelfs met een Gideonsbende verlost God en Hij alleen.
Voor geen kleintje vervaard, maar klein voor God

David was iemand waar je wel een straatje voor om liep om hem niet tegen te komen. Hij vocht met beren en greep een leeuw bij zijn baard en sloeg hem dood.  
Ook was hij een groot zondaar, zagen we al.
En toch zegt God: Een man naar Mijn hart. Waarom? Dat staat erbij: omdat hij alles deed wat de Here wilde. Nooit, maar dan ook nooit bemoeide hij zich met het ‘hoe’ van God. En als hij zondigde dan verootmoedigde hij zich voor God.

  • Verscheidene malen had hij Saul kunnen doden, maar steeds zei hij niet de hand te willen slaan aan de gezalfde van de Here. Terwijl hij al wist dat de Here hem als koning wilde. Hij was reeds gezalfd tot koning. Maar hij liet het aan God over hoe en wanneer dat zou gebeuren.
  • Als Absalom zich tot koning laat uitroepen en David vlucht, zegt David: Als ik genade vind in de ogen van de Here, zal Hij mij terughalen. Maar als de Here mij niet genegen is, laat Hij dan met mij doen zoals het goed is in Zijn ogen. Zelfs de vervloeking onderweg door Simei aanvaardt hij dat als door God ingegeven en laat Simei niet doden.
Gods weg is altijd de beste

Dus ja, David was een man naar het hart van God. Niet omdat het geen grote zondaar was. Niet omdat hij veel verdiensten had. En ook niet omdat hij een goed hart had, want hij was vergevingsgezind, was bewogen met zijn kinderen, was niet haatdragend. Nee, hij was een man naar Gods hart, omdat hij in alles eenvoudig de wil van zijn God volgde en deed en bovenal aanvaardde, zonder zich met het ‘hoe’ te bemoeien.

Hij had met heel zijn hart de Here lief en week niet af van de paden van zijn God, zijn leven lang. Na hem is er geen koning meer geweest die zo de Here diende met heel zijn hart zijn leven lang. Altijd maakte hij zich klein voor de Here zijn God en verootmoedigde zich voor zijn zonden. Hij heeft ons de diepste roerselen van zijn hart nagelaten in de psalmen waarin hij alle toppen en dalen van zijn leven bezingt. En altijd eindigde met de constatering dat uiteindelijk de Here zijn God zijn Redder en Verlosser was. Dat de weg van zijn God altijd de beste was.

Het wordt tijd om op de volgende pagina naar Jezus te gaan kijken.


Plaats een reactie

Inhoudsopgave