1.6.5. Het begeren van Adam en Eva

Wat was nu precies het begeren van Adam en Eva? Op welk punt was de eerste ingang bij Eva? Hoe kwam het begeren in haar op? Waarom stond ze open voor dit gesprek?

Chamad wordt ta’avah

Dat was het aansluiten bij wat God had gezegd over de bomen.
Gen.2:9 De Here God deed alle geboomte uitspruiten uit de aardbodem die begeerlijk (chamad) waren voor het gezicht. Ze waren een “lust voor het oog”. Oogstrelend, een verrukking, bekoorlijk.

Gen.3:6 De vrouw zag dat die boom goed was tot voedsel, dat hij begeerlijk (ta’avahwas voor de ogen.

Ze kijkt dus niet zoals God de bomen bedoeld had, als prachtige de ogen strelende schoonheid (chamad). Nee, ze kijkt naar de boom als een de zinnenprikkelende (ta’avah) lust opwekkende boom. Wat een lust voor oog had moeten zijn, wordt een lust voor het lichaam. Geen genietende ogen, maar begerige ogen.

En dan is de beer los, de ban gebroken, dan beheerst zij zich niet meer. Dan is de boom begeerlijk (chamad) om inzicht te krijgen. Te begrijpen wat je allemaal meer kunt doen en weten. Ze wil goed maar ook het kwade leren kennen. Geen de geest strelende kennis van het goede, maar een begerige geest naar het kwade. Ze wil meer dan God heeft gegeven.

De door God in de mens gelegde nieuwsgierigheid naar alles wat Hij aan mogelijkheden in zijn schepping heeft gelegd, breidt zich uit naar alles wat niet van God is, wat Hij niet in de schepping heeft gelegd. Eva wil meer. Ze wil alles. Ze wil gelijk worden aan God.

De omkering

!!! En Adam gaat hier volledig in mee !!!

BEGEERTE, de bron van al ons doen en laten.
Dat is de kern van de 10 Verbondswoorden om ons daar tegen te beschermen.
De goede handleiding voor het menselijk machientje.
Elk van de 10 woorden is samen te vatten met: Begeer niet, want dat is niet goed voor je.

 1. Begeer niemand anders dan Mij.
 2. Begeer niet Mij in jouw beeld te vatten.
 3. Begeer niet gelijk aan Mij te worden.
 4. Begeer niet alle dagen jezelf te dienen.
 5. Begeer niet te heersen over anderen.
 6. Begeer niet het leven van een ander.
 7. Begeer niet Mijn beeld in de mens te verbreken.
 8. Begeer niet wat van een ander is.
 9. Begeer niet het slechte voor de ander.
 10. BEGEER NIETS WAT JE NIET TOEKOMT!

OF positief geformuleerd:

 1. Wees tevreden met, geniet van  Mij.
 2. Wees tevreden met, geniet van mijn openbaring van Mijzelf.
 3. Wees tevreden met, geniet van je positie die ik je heb gegeven.
 4. Wees tevreden met, geniet van Mij te dienen en Mij te geven.
 5. Wees tevreden met, geniet van het de ander dienen en te eren.
 6. Wees tevreden met, geniet van het leven van een ander.
 7. Wees tevreden met, geniet van het beeld van Mij in jou.
 8. Wees tevreden met, geniet van wat de ander heeft.
 9. Wees tevreden met, geniet van de goede naam van de ander.
 10. WEES TEVREDEN MET, GENIET VAN ALLES WAT IK JE HEB GEGEVEN!
De oorspronkelijke opzet

En was dat niet wat God nu juist met Adam en Eva had bedoeld?!

Gen.2:8,15 De Here God plantte een  hof in Eden in het Oosten, (anders vertaald: een hof van vreugde en genot) en liet de mens daar tot zijn bestemming komen: bouwen, bewaren en tot rust komen.

Begeer niet meer, integendeel, wees tevreden en geniet.

Naar de volgende pagina waar we naar de gevolgen voor ons karakter gaan kijken.

Plaats een reactie

Inhoudsopgave