U dan zult volmaakt zijn

In Mat.5:48 zegt de Here Jezus: “U dan zult volmaakt zijn zoals uw Vader in de hemelen volmaakt is.” Betekenis De studiebijbel legt uit: “Het griekse woord voor ‘volmaaktheid’ (teleios) is een vertaling van het Hebreeuwse woord ’tamim” (zie Deut.18:13). Dat betekent RIJPHEID en VOLWASSENHEID in trouw en overgave aan de Heer. Als Jezus Zijn … Lees meer

Genezing door de verzoening

Onvolmaakt De vraag die we hier bekijken is: is er naast vergeving ook altijd genezing door de verzoening via het offer van Jezus Christus? Sinds de zondeval zijn wij onvolmaaktheid. De hele schepping zucht onder een vloek. Ziekte en dood zijn in ons lichaam ingebouwd. Zolang Jezus niet terugkomt, gaan we vroeg of laat ergens … Lees meer

Vergeving of ...?

Vergeving, een Bijbels principe, maar . . . . . Allereerst de betekenis van vergeving. Vergeven is niet alleen: ik reken het je niet meer toe, maar veel meer: het wegdoen! Tussen het woord, de daad of het gedrag wordt zodanige afstand gemaakt dat je het totaal kwijt bent: VERGETEN! Hoe vaak komt het niet voor … Lees meer

2.4.6. De Heilige Geest bedroeven

We kunnen de Heilige Geest bedroeven en bedriegen, we kunnen Hem lasteren. En zonde tegen de Heilige Geest vergeeft God niet. Wanneer is daar sprake van? De Bijbel doet een aantal bijzondere uitspraken specifiek over onze omgang met de Heilige Geest. Het zijn altijd lastige teksten. Mattheus 12:32 Spreekt iemand een woord tegen de Zoon … Lees meer

1.7.3. Het totale werk van Adam de tweede

En nog is het verhaal niet af. Want het totale werk van Adam de tweede bevat nog veel meer. We zagen al eerder dat: Zie hiervoor de vorige pagina’s 1.7.1. en 1.7.2. Maar nog is het niet klaar. Er is nog meer. Verzoening Want Jezus was ook het Lam van God en tegelijk Hogepriester. Offergave en … Lees meer