1.3.7. Geest boven het water

De Geest (WeROEACH) van God (was) zwevend op de oppervlakte van de wateren. En God uitte zich: Er zij licht! En er was licht. (Geest boven het water).

Het oordeel

Het oordeel van God ligt duister en zwaar over de afgrond, maar de Geest van God zweeft licht over het water.

Naast het oordeel van God over de afgrond, de plaats van goddeloosheid, is daar ook de belofte van nieuw leven en licht met de aanwezigheid van de Geest van God.

De schrijver hiervan, Mozes, gebruikt het woord ‘zweven’ nog een keer in Deuteronomium 32:11 om de uitredding van het volk Israël door God te omschrijven: God die als een arend boven zijn jongen zweeft en ze op zijn vleugels draagt.

Het Licht

En dan spreekt God: ER ZIJ LICHT ! Met andere woorden: IK BEN er! Er is dood, maar Ik leef, er is duisternis , maar Ik ben licht.

God schiep het licht niet. God is licht en bewoont een ontoegankelijk licht, 1Tim.6-16; 1Joh.1:5; Op.22:5.
God zelf (ver-)schijnt.

De eerste woorden van God die zijn opgeschreven. Wat een belofte, wat een troost.

Als een kind dat eenzaam huilt in de donkere slaapkamer en moeder het licht aandoet en zegt: stil maar, ik ben er. Wees niet bang, het komt allemaal goed. Zoals Jezus tegen Johannes zei: weest niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste. Ik omvat het al. Ik was dood, maar Ik leef. Ik was in duisternis, maar Ik ben gelijk de zon in al zijn kracht.

Het is de Geest van God, die zweeft als de belofte van de Vader. Ik laat die verloren aarde niet los. Ik ben er. Als God spreekt dan is het belofte en troost: Er zij licht!

Zoals later God sprak: Ik zweef  als een arend boven jullie om zo Zijn verlossing van Israël uit de duistere woestheid van Egypte te omschrijven. Als God boven ons zweeft dan verlost Hij!!!

Zon, maan en sterren

Zon, maan en sterren dragen letterlijk het Goddelijk licht. Eerst is er Gods licht. Daarna pas maakt God de sterren en planeten.

Naar de volgende pagina. Daar gaan we kijken naar het herscheppen van de aarde.

Plaats een reactie

Inhoudsopgave