1.4.3. Wat zagen we tot nu toe

Tja … wat zagen we tot nu toe. De meest plausibele verklaring voor de oorsprong van alles is dat de Eeuwige God  uit het niets de hemelen en de aarde schept.1 Die aarde was bewoonbaar en bevatte flora en fauna. De aarde is daarna verwoest door de hoogmoed en val van Lucifer en zijn volgelingen. Het gevolg is dat de aarde een chaos is, in duisternis ligt en bedekt is met water. Petrus zegt daarvan dat de aarde was vergaan.
duisternis over de afgrond
Geest boven het water

God heeft echter de aarde daarmee niet afgeschreven; Hij geeft de aarde niet op, zijn Geest zweeft als een belofte van nieuwe volmaaktheid over het oppervlak van de met water overdekte aarde.

En dan God beveelt daar in die duisternis zijn Goddelijk licht. God is Licht; Hij verschijnt zelf.

God maakt in de kosmos een uitspansel wat er op die manier nog niet eerder was, dat scheiding maakt tussen water er boven en er onder, op de aarde. Vervolgens laat God het water op aarde samenvloeien zodat er land tevoorschijn komt. Door de hierdoor ontstane waterkoepel boven en om de aarde ontstaat een subtropisch niet aan seizoen onderhevig klimaat met een zeer hoog zuurstof gehalte. Een optimale leefomgeving voor dat wat God vervolgens schept, maakt en tevoorschijn roept; een paradijs.

Intermezzo

Dit verklaart ook de zeer hoge leeftijden die voor de zondvloed werden bereikt.2  Bij de zondvloed breken de hemelsluizen open en verdwijnt die beschermende waterkoepel waardoor het leefklimaat op aarde vijandig werd. Daarom geeft God na de zondvloed de mens ook vlees te eten tot extra versterking, Gen.9:1-4.

(De vraag is of God hiermee aansluit bij de bestaande menselijke aard om te jagen en te doden of dat God ook feitelijk vanaf nu zelf toestemming geeft om te doden.) De mens wordt daardoor desondanks niet ouder dan 120 jaar. Als reden geeft God het feit dat de mens hoe langer hij leeft hoe zondiger hij kan worden. De zondvloed is dus niet alleen een kale straf voor de zonde en een wegvagen van een totaal verdorven geslacht, maar ook een definitief ingrijpen in de natuur door het weghalen van de beschermende waterkoepel om de aarde, waardoor de mens niet ouder kan worden dan rond de 120 jaar.

 Herscheppen

Dan zegt God: laat de aarde de flora voortbrengen. Hij schept deze niet, Hij maakt de flora niet, Hij formeert niet. Hij zegt: aarde breng voort, laat de flora uitspruiten. Deze ligt blijkbaar al opgeslagen in de aarde en moet (weer) gaan uitspruiten. Of God heeft met het scheppen van de aarde al tegelijk alle kiemen in de aarde geschapen of de aarde was reeds zo ingericht voor haar verwoesting. Dit laatste komt dan overeen met de tekst uit Jesaja 45 dat Hij de aarde bewoonbaar had geschapen.

Het is dus heel goed mogelijk dat de aarde voordat zij woest en leeg werd een prachtige flora had, die God nu in Genesis 1:11-12 weer tevoorschijn roept: breng voort, spruit uit!

En mocht  de wetenschap ooit met echt bewijs komen (zie de pagina “De aarde: oud of jong. Who knows, who cares!”)  betreffende de tekortkomingen van het huidige bewijs)  dat gevonden fossielen van ooit levende wezens zoveel miljoen jaar oud zijn, dan is ook dat niet in tegenspraak met de Bijbel en heeft er dus op die oorspronkelijke aarde naast de flora ook fauna geleefd. In Gen.1:24 zegt God ook dat de aarde voortbrenge, uitspruit met levende wezens, vee en kruipend en wild gedierte. Ook die roept God dus weer opnieuw tot aanzijn.

Catastrofe

Wel is het zo dat deze door God vervolgens gemaakt worden, Hij doet hen zijn. Of dat een aanpassing betekent een opnieuw ontwerpen of slechts tot leven roepen, laat ik in het midden. Dat kan verklaren waarom er zoveel fossielen worden gevonden van reeds ver voor 6000 jaar geleden uitgestorven dieren. God deed een aanpassing, niet elk dier riep Hij weer tot leven. Maar hierover zijn buitengewoon interessante inzichten waardoor het ook mogelijk is dat met de zondvloed deze dieren zijn uitgestorven. In ieder geval door een hen overvallende catastrofe. Daar is iedereen het wel over eens. Hetzij in de oertijd hetzij met de zondvloed.

Naar de volgende pagina. Daar gaan we kijken hoe God de mens schiep.


Noten:
  1. Zie ook het artikel van David Sorensen:
    http://ontdekgod.nl/wetenschap-bewijst-god/
    ↩︎
  2. Als je gelooft wilt worden en alles wat je verder schrijft betrouwbaar wilt doen zijn dan moet je wel dingen opschrijven die niet onzinnig lijken. De enig logische reden dat de bijbelschrijver het over die extreem hoge leeftijden heeft, is omdat het waar was. ↩︎

Plaats een reactie

Inhoudsopgave