5.0.2. De fundamenten van de gemeente

De fundamenten van de gemeente.

Vier  fundamenten van de gemeente zien we in de Bijbel.

1. Jezus

Het begint met Jezus. Hij is het eerste Fundament van de gemeente (1Korinthe 3:11).

Zijn komst naar de aarde als Zoon van God, luidt een nieuw tijdperk in.

Er moest iets rechtgezet worden. Adam en Eva hadden in het Paradijs de opdracht van God gekregen de aarde door gehoorzaamheid te onderwerpen voor het koninkrijk van God. Daarin hadden zij jammerlijk gefaald.

Daarvoor kwam Jezus. God wilde door Hem de wereld toch met zichzelf verzoenen en deed dat door vrede te maken. Hij bracht het ultieme offer: de kruisdood van Zijn Zoon.

En Jezus slaagde. In Zijn liefde voor Zijn Vader bleef Hij gehoorzaam tot het einde.

God heeft Hem daarom uitermate verhoogd en een Naam boven alle naam gegeven (Filippenzen 2:9; Hebreeën 1:4).

Daarom is er alleen door Hem redding, behoud, heil (Efeze 2:20-22).

Daarom kan de gemeente alleen door Hem bestaan (Kolossenzen 2:7).

God heeft Hem daarom tot Hoofd van de gemeente gemaakt, de Hoeksteen. Want met Zijn offer, Zijn bloed, kocht Hij ons vrij uit de slavernij van satan, tot Zijn eigendom. (Denk nog even aan de vergelijking met de uittocht van Israël uit Egypte). Geen slaven meer, maar vrije kinderen van God.


2. Apostelen en profeten

De Bijbel noemt apostelen en profeten als een van de fundamenten van de gemeente. Zij hebben namelijk het Woord van God verteld en doorgegeven. Zowel het geschreven Woord (Logos, de Bijbel) als het rechtstreeks ontvangen Woord in specifieke situaties (Rhema, profetieën) (Efeze 2:20).

En nog steeds mogen wij erop uitgaan en het Woord van God doorvertellen aan de mensen. Het is het fundament van elke daardoor nieuw ontstane gemeente.


3. Het geloof

De Bijbel roept ons op gefundeerd te blijven in het geloof (Kolossenzen 1:23). Want daardoor blijven we in Christus en plaatst Hij ons heilig, smetteloos en onberispelijk voor God de Vader. Daardoor zal de Vader ons kennen als Zijn kinderen (2 Timotheüs 2:19).


4. De liefde

Ten slotte is de liefde een van de fundamenten van de gemeente waar Jezus al naar verwees(Efeze 3:17).
Want zonder de liefde voor elkaar zul je nooit met elkaar de diepte van Gods liefde begrijpen.

De liefde is zo van fundamenteel belang in de gemeente, dat de Bijbel zelfs zegt dat als ook maar iets gedaan wordt zonder liefde, alles volkomen waardeloos is (1Korinthe 13).

Daarom heeft Jezus dit fundament ook als opdracht aan de gemeente gegeven, Joh.13:34-35; 15:12-17.


Naar de volgende pagina met betrekking tot de kracht van de gemeente.

Plaats een reactie

Inhoudsopgave