1.4.3. Wat zagen we tot nu toe

Tja … wat zagen we tot nu toe. De meest plausibele verklaring voor de oorsprong van alles is dat de Eeuwige God  uit het niets de hemelen en de aarde schept. Die aarde was bewoonbaar en bevatte flora en fauna. De aarde is daarna verwoest door de hoogmoed en val van Lucifer en zijn volgelingen. Het gevolg … Lees meer

1.4.2. De zes scheppingsdagen

Herscheppen Op de reeds bestaande aarde gaat God in de zes scheppingsdagen deze verwoeste aarde herinrichten.   Basis:   Nadere inrichting: 1e dag Plaatst zijn licht 4e dag Maakt zon, maan en sterren 2e dag Maakt uitspansel 5e dag Schept vissen en vogels 3e dag Plaatst het droge 6e dag Maakt landdieren 3e dag Roept … Lees meer

1.4.1. De modus operandi en signatuur van God

De modus operandi en signatuur van God gaat over de werkwijze van God. Wat doet Hij precies en hoe.En dan ontdekken we al direct dat er steeds verschillende handelingen zijn. God schept, maakt, doet uitspruiten en formeert.  En hoewel oneindig in zijn creaties, laat Hij niets verloren gaan. Dus wat er blijkbaar al was, gebruikt Hij … Lees meer

1.4. Het (her-)scheppen van de aarde

Het (her-)scheppen van de aarde We hebben tot nu toe gekeken naar het grensvlak van tijd en eeuwigheid, waarbij God zich openbaart als de Oneindige en Eeuwige, die van daaruit het eindige en tijdelijke schiep. Nu gaan we kijken naar het (her-)scheppen van de aarde. We zagen namelijk wat na het scheppen gebeurde door de opstand … Lees meer

1.3.6. Duisternis over de afgrond

En (WeCHÒSJEKH) duisternis, obscuriteit was op de oppervlakte van (TeHOM) een afgrond, een plaats van oproer en vernietiging. (Duisternis over de afgrond). Het Nieuwe Testament beschrijft in 2Pet.2:4  dezelfde situatie en koppelt dit aan de val van engelen. In het Oude Testament staat duisternis voor het oordeel van God over de goddeloosheid en de plaats van … Lees meer

1.3.5. De aarde woest en leeg

Die aarde bleek te zijn (TÒHOE) verwoest, waardeloos, zonder vorm, zoals een plaats waar afval wordt gedumpt en (WaVÒHOE) een onherkenbare ruïne, een leegte. Kortweg: de aarde woest en leeg. Nu is dat niet zo raar want alle ons bekende planeten en zelfs exoplaneten zijn totaal onbewoonbaar voor ons. Het zijn woeste onherbergzame plaatsen in doelloze … Lees meer

1.3.4. De hemelen en de aarde

Het universum In de uitdrukking ‘de hemelen en de aarde’ wordt het gehele universum aangeduid. Merk op dat naast het benoemen van het totaal, de hemelen, de aarde toch apart wordt genoemd. De wetenschap komt er steeds meer achter dat de plaats die de aarde in het universum inneemt dusdanig uniek is dat ondanks het feit … Lees meer

1.3.3. Had geschapen

De voltooid verleden tijd (had geschapen) duidt op een reeds afgeronde daad. Namelijk in een beginsituatie  (een opzich staande toestand van beginnen) heeft het scheppen plaatsgevonden. Het valt tegen niets af te zetten, er valt geen verdere tijdsbepaling te maken. Er is blijkbaar verder niets, geen referentiepunt. Dus geen tijd; een eeuwig-zijn zonder begin of … Lees meer

1.3.1. In een begin

Niet: aan het begin van . . . maar een op zichzelf staand gebeuren: In (een) begin. Op de grens van het ‘zijn’ en het ‘niet-zijn’, het ‘zichtbare’ en het ‘niet-zichtbare’, de ‘tijd’ en ‘niet-tijd’.  “In een begin”, de lijn van de begrenzing waardoor dingen kenbaar, begrijpelijk en zichtbaar worden als entiteit. Zo is de tijd … Lees meer

1.3. Begrensd door het onbegrensde

beRÊSJIET BARA’ ELOHIEM ÊT haSJAMÀJIM weÊT haÀRETIn (een) begin had geschapen God de hemelen en de aarde.Daarmee werd alles begrensd door het onbegrensde. Zo begint het meest gekochte en gelezen boek ter wereld: In (een) begin had geschapen God de hemelen en de aarde. Wat heeft dat met begrensd door het onbegrensde te maken? Begrensd … Lees meer

1.2. De aarde oud of jong Who knows who cares!

Is de aarde oud of jong? Hoe belangrijk is dat antwoord? Wie zal het zeggen en waarom zouden we ons er druk over maken! Wat valt of staat ermee?! Daarom ga ik hier niet de richting op hoe en wanneer de eerste scheppingsdaad was. Of er nu 13,8 miljard jaar geleden een oerknal, een eerste uiting van Gods … Lees meer

Oorsprong

De oorsprong Onder de titel “oorsprong” wordt  ingegaan op bepaalde wetenschapsbeoefening.  Allerlei thema’s passeren de revue: Genesis Daarna wordt Genesis 1, 2 en 3 behandeld. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: Naar de volgende pagina. Daar gaan we in op de vraag: Is het een schepping met en door God of is het een ontstaan zonder … Lees meer