1.4. Het (her-)scheppen van de aarde

Het (her-)scheppen van de aarde

We hebben tot nu toe gekeken naar het grensvlak van tijd en eeuwigheid, waarbij God zich openbaart als de Oneindige en Eeuwige, die van daaruit het eindige en tijdelijke schiep.
Nu gaan we kijken naar het (her-)scheppen van de aarde.
We zagen namelijk wat na het scheppen gebeurde door de opstand en val van Lucifer.
Daarin vonden we een verklaring voor de duisternis en chaos op aarde.
Maar we zagen ook hoe God de aarde niet verlaat en met Zijn Geest aanwezig is als een belofte van herstel.

De grote hersteloperatie

Naar dat herstel van de aarde willen we in de volgende artikelen kijken. We ontdekten al dat de ons bekende zes scheppingsdagen eigenlijk een herstel operatie zijn.
Geen voor-het-eerst-scheppen, maar her-scheppen, herstellen en redden van wat vernietigd was.

In één lijn daarmee ligt dat Jezus dat ook zegt van Zijn komst op aarde, Luk.19:10.

God heeft alles wat Hij geschapen heeft  zo lief dat Hij niets daarvan verloren laat gaan.
Niet door de opstand van Lucifer, niet door de opstand van de mens.
Steeds herstelt en redt Hij wat vernietigd en verloren is; zowel de aarde als de mens.

Het (her-)scheppen van de aarde

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  1. De modus operandi en signatuur van God
  2. De zes scheppingsdagen.
  3. Wat zagen we tot nu toe.

Naar de volgende pagina. Daar gaan we naar de werkwijze van God kijken.
Hoe schiep Hij.

Plaats een reactie

Inhoudsopgave