5.0.1. Het doel en de missie van de gemeente

We kijken naar het doel en de missie van de gemeente. Er is allerlei literatuur met veel zinnige aanwijzingen hiervoor. De Bijbel zelf is meer dan duidelijk over deze dingen. 1) Het doel van de gemeente is: In de praktijk zien we dat we onze handen hieraan vol hebben. De ene gemeente vindt het lastig … Lees meer

5.0. Het gemeente zijn

De instelling van het gemeente zijn.Het gaat niet langer om een volk, maar om het gemeente zijn. In het Oude Verbond, dat God met Israël had gesloten,  ging het om Israël als volk en haar bestemming om de Messias voort te brengen. Nu deze Messias is verschenen, is het heil dat Hij brengt bestemd voor alle … Lees meer