5.3.1.5 Wat doen oudsten

Tot nu toe hebben we gezien dat oudsten leidinggeven aan de gemeentelijke processen.

Wat doen oudsten

Elders in het Nieuwe Testament lezen wij wat er onder leidinggeven verstaan moet worden.

Het Griekse woord proistemi kan als volgt worden omschreven: beschermen, verdedigen, er voor gaan staan, bewaren, beveiligen, zorg hebben voor.

Rom.12:8 noemt deze vorm van leidinggeven een bediening (diakoon): een gave van de Heilige Geest.

De context

Op de plaatsen in Nieuwe Testament waar begrip leidinggeven voorkomt staat het in verband met: de gave van ijver hebben, zich moeite getroosten, door middel van alle waardigheid, zorgen voor, op een lieflijke manier.1

Vooral in Titus 3 de verzen 8 en 14 lezen we iets heel waardevols:

– Er op bedacht zijn in goede werken voor te gaan, hen te beschermen die God geloven;

Voorgaan in goede werken tot vergroeiing met de behoeftige opdat zij niet onvruchtbaar zijn.

Samenvattend

De Bijbelse manier van leidinggeven heeft niets te maken met ons begrip van leidinggeven: bepalend zijn, beslissingsbevoegdheid hebben, eindverantwoordelijkheid hebben, enz.

Het Bijbelse begrip ‘leidinggeven’ betekent met ijver door geloof en goede werken het goede voorbeeld te geven.


Hebreeuws versus Grieks denken

Het is de vloek van het Grieks filosofisch denken waardoor eeuwenlang hiërarchisch denken diep geworteld zit in onze kerkelijke instituten. Het heeft de ware aard, de gezindheid van Christus, elkaar dienen, overvleugeld. Zodanig zelfs dat het op hiërarchische manier leidinggeven de gemeente dienen wordt genoemd.

En natuurlijk zijn er ook buitengewoon dienende mensen die op leidersposities zitten. Mensen die op zoek zijn wat God aan gaven aan anderen heeft gegeven. En dat is bewonderingswaardig en om God dankbaar voor te zijn. Het nadeel daarvan is echter dat daarmee de foute structuur minder zichtbaar is en men niet de neiging heeft om de wortel aan te pakken.

Laat onverlet dat mensen die wel hiërarchisch denken daar dan ook alle kans voor krijgen.

Naar de volgende pagina war we naar het begrip opzieners gaan kijken.


Noten:

  1. Rom.12:8; 1Tes. 5:12; 1Tim. 3: 4, 5, 12; 1Tim. 5:17; Tit.3:8, 14. ↩︎

Plaats een reactie

Inhoudsopgave