1.6.2. Het moeder-gebod

We zagen dat God een verbod gaf, zodat de mens de kans en mogelijk had een keus te maken. Een eerste gebod: Het moeder-gebod.

Het moeder-gebod

Dat het geen vrijblijvende zaak was, wordt volkomen duidelijk doordat God naast het verbod ook de gevolgen vermeldt bij overtreding van het verbod: Voorzeker sterven!1

Bij overtreding zul je sterven. Sterven? Niet eten van de boom, dat begrijp ik; niet aankomen, niet eten. Maar sterven, wat is sterven? Een begrip dat toch totaal niet in het Paradijs zal zijn voorgekomen. Dat Adam dit toch heel goed begrepen zal hebben, gaan we zien wanneer we bedenken dat de lading van het woord is: niet meer bestaan, in een toestand van ballingschap zijn, volkomen afgesneden zijn.

Zoals het volk Israël in ballingschap was en niet meer bestond in het land Israël, zo zal Adam in ballingschap gaan door zijn ongehoorzaamheid aan God. Afgesneden van de plaats van zijn bestemming waar hij tot zijn doel komt. Dan zal hij zijn doel volledig missen. De betekenis van het begrip ‘zonde’. Deze begrippen: zonde en sterven liggen dus heel dicht bij elkaar. En na de foute keuze gebeurt dat ook: de mens moet de goede hof, de plaats van zijn bestemming, verlaten en gaat in ballingschap.

De dood van het beeld van God

Maar het gaat verder. Adam was naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen. Een geestelijke mens. Op het moment dat Adam ongehoorzaam is, sterft letterlijk die geestelijke mens. Dan is Adam niet langer het beeld en de gelijkenis van God. Pas de tweede Adam, Christus, zal weer “het Beeld van de onzichtbare God” zijn, Kol.1:15.

Maar de mens(-heid) ligt in de dood, is geestelijk gestorven. God constateert dat ook in Gen.3:19, u bent uit de aardbodem genomen, stof bent u en tot stof zult u terugkeren. Geen woord meer over de ingeblazen levensadem(geest), geen woord meer over het zijn van beeld van God. God heeft het alleen nog maar over hem die van de aarde(Adam) is die zal terugkeren naar die aarde(Ha’adama).

Jezus Christus heeft mogelijk gemaakt dat wij weer geestelijke mensen zijn. Zijn allereerste daad na zijn overwinning, waardoor Hij naast de Vader mocht gaan zitten, was de Geest uitstorten, ons die in Hem geloven, vullen met Geest. En hoe vaak worden wij niet opgeroepen te wandelen in de Geest, te leven door de Geest, de werken doen uit de Geest. Alles draait om naar de Geest te leven, beeld van God te zijn! Ef.4! Zo was het ooit en zo zal het weer zijn.

Als je je eigen weg gaat en niet voor Mij kiest, die Liefde en goed is, dan zul je het kwaad leren kennen.

Is dat het gevolg van de ongehoorzaamheid of de straf van God op die ongehoorzaamheid? Laten we zeggen dat God het zo heeft ingericht dat wanneer de mens niet in liefde voor Hem kiest, hij niet langer het beeld van God is en daarmee geestelijk dood.

-0-0-0-0-

Het moedergebod is te vergelijken met een handleiding bij een apparaat. Dat geldt voor alle geboden die God heeft gegeven. Als je zo handelt als Ik zeg dan gaat het goed met je. Dan werkt het apparaat het beste. Namelijk, Ik heb de mens geschapen met gerichtheid op Mij. Zolang hij gericht blijft op Mij zal het hem welgaan. Dus gebruik de handleiding en ga niet zelf proberen hoe het werkt.

Sla niet dood, steel niet, pleeg geen overspel, begeer niet wat van een ander is. Want zo heb Ik de mens niet gemaakt. Als Hij die dingen wel doet dan is dat slecht voor de mens. Dan gaat het apparaat stuk.

Naar de volgende pagina. We zullen ontdekken dat de mens een ware eenheid was.


Noten:
  1. Letterlijk: stervende sterven. Een zeer krachtige uitdrukking, maar die ook aangeeft dat het proces van sterven al begon tijdens de weg naar de daad van ongehoorzaamheid.
    ↩︎

Plaats een reactie

Inhoudsopgave