2.4.5.1. De liefde centraal

De liefde centraal. Daarom: In een geest van liefde.

In de eerste plaats kan niemand zeggen dat Jezus Heer is, dan alleen door de Heilige Geest. 

En dan begint Paulus een en ander uit te leggen: De gelovigen moeten leren onderscheiden wanneer de Heilige Geest spreekt en wanneer een boze geest spreekt; dat laatste kan blijkbaar ook. Wordt God er door verheerlijkt of niet. Is er vreze des Heren die vreugde geeft of is er angst. Staat de liefde centraal.

Er zijn 4 Bijbelse criteria waaraan je kunt zien of iets van God is,  en als het van God is of het op de juiste wijze wordt gebruikt. Dat geldt dus ook voor (het gebruik van) geestelijke gaven:

  1. Is het tot eer van God?
  2. Bouwt het de gemeenschap op?
  3. Versterkt het het persoonlijk geloof?
  4. Is het tot heil van de naaste?

Met andere woorden: staat in alles de liefde centraal!

Paulus geeft in Romeinen 12:6-8 te kennen dat bij de door hem genoemde bedieningen het van belang is dat daar een specifieke gave bij aanwezig is. Anders kan die bediening niet goed worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de woorden van Jezus waarbij mensen zich beriepen op door hen uitgeoefende bedieningen, maar de Vader zegt hen niet te kennen. Ze deden het niet overeenkomstig de wil van de Vader, Mat.7:21-23.

En het overbekende 1Kor.13 geeft aan dat welke gave of bediening dan ook waardeloos is, als men die zonder dat de liefde centraal staat uitoefent.

Elke gave of bediening dient dan ook te worden uitgeoefend met geduld en vriendelijkheid.

En niet jaloers zijnde, niet pronkend, niet gewichtig, niet ongepast, niet voor eigen belang, niet verbitterd, zonder kwaad denkend.

Maar alles bedekkend en verdragend. Alles gelovend en hopend. Dan staat de liefde centraal.

Dat is volledig in overeenstemming met wat Paulus zegt in 1Kor.14:3 dat wanneer men een gave beoefent dit altijd dient te gebeuren ter opbouw, bemoediging en troost. Zoals Judas en Silas in Antiochië deden, Hand.15:32.

Als de Heilige Geest zich uit dan is dat niet met het vingertje, maar met de arm. Een arm om je heen. Hij is de Helper en Trooster.

Dan gaan we nu naar de liefdesgaven kijken.

Plaats een reactie