2.4.2. Vrucht van de Geest

Als Jezus vrucht van de Geest geeft, wat geeft Hij dan en wat is dat dan?

Het Griekse grondwoord καρπός dat met vrucht is vertaald betekent ook oogst, resultaat.
Met andere woorden de inwoning van de Heilige Geest in ons geeft een bepaald resultaat!
De oproep die Paulus doet in Gal.5:22, 23 is om door de Geest te wandelen en ons door de Geest te laten leiden.
De vrucht, het resultaat daarvan is :
liefde, blijdschap, vrede, lankmoedig, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Dit zit van binnen, ondanks dat wat we in de praktijk van onszelf zien.
Dat kan ons troosten: met de Heilige Geest hebben wij het karakter van God in ons gekregen(1).

Hoe kan ik aan de buitenkant nu zien dat binnen in mij bijvoorbeeld die liefde is?

Gevolgen van de vrucht voor anderen

Neem daarvoor 1Kor.13. Mijn innerlijk ontvangen liefde van God uit zich door:

  • niet jaloers te zijn en niet te vervallen niet in grootspraak of eigendunk,
  • zich niet grof te gedragen, niet op eigen belang uit te zijn, niet beledigd te raken en het kwaad niet aan te rekenen,
  • niet van onrecht, maar van de waarheid te houden,
  • Alles te bedekken, alles te geloven, alles te hopen, alles te verdragen.
  • Deze liefde faalt nooit!

Dat zijn de daden en de houding die het gevolg zijn van de liefde die met de Heilige Geest in ons is. Die liefde is in ons of we willen of niet, maar hoe komt zij naar buiten.
En zo is dat met alle vrucht van de Geest. Daarmee hebben wij het karakter van God ontvangen.
Blijdschap, maar komt zij naar buiten.
En hoe uiten wij die Goddelijke vrede in ons?
Hoe laten we zien dat we Gods karaktertrekken geduld, zachtmoedigheid en zelfbeheersing hebben? Dat kan!
Door God lief te hebben –als een kind en met alles wat in ons is- en onze naaste als onszelf.
Dan dragen we vrucht; dan doen we goede werken; levend door de Geest.

Gevolgen van de vrucht voor ons

En met die vrucht, met dat resultaat van de Heilige Geest bouwen en vestigen wij het Koninkrijk van God.
ZO overwinnen wij de wereld, wandelend in de Geest. Mat.21:31; 13:23-28; 5:16

Doordat de Heilige Geest in ons is, zijn wij andere mensen, nieuwe mensen. We zijn opnieuw geboren.
Maar nu niet uit een mens, uit vlees, maar uit God, uit Geest. Niet vanaf de aarde, maar van bovenaf.

Daardoor kunnen we nu ook het Koninkrijk van God zien en . . . . het binnengaan, zegt Jezus.

Naar de volgende pagina. Daar gaan we in op wat het is om je door de Heilige Geest te laten leiden.

Plaats een reactie