6.17 Echtscheiding en hertrouw

echtscheiding en hertrouw

Wat hebben wie tot nu toe gezien met betrekking tot echtscheiding en hertrouw?

Drie gevallen

We zagen drie gevallen waarin God echtscheiding toelaat:

  1. Op initiatief van een ongelovige partner,
  2. Wanneer er vanwege de hardheid van hart er sprake is van ongelovig gedrag. Namelijk het persisteren in het niet voldoen aan de eisen die de Bijbel stelt aan een huwelijk,
  3. Wanneer de partner ontucht heeft gepleegd,  (dat is breder dan overspel).

In deze drie gevallen gelden twee zaken:

  1. Er wordt niet de eis van werken aan verzoening en herstel gesteld.(In geval van ontucht waarbij iemand een seksuele relatie met een ander heeft (gehad) is het zelfs de vraag of God verzoening en herstel wil. Iemand heeft zich namelijk verontreinigd).
  2. Het is geen overspel wanneer er opnieuw met een ander getrouwd wordt, omdat de huwelijksband reeds verbroken is door het overspel van de ander.

Als er buiten deze drie gevallen toch een scheiding heeft plaats gevonden, dan dient men of ongetrouwd te blijven of zich te verzoenen. Waarom, omdat de band van het huwelijk niet verbroken is en er door hertrouw overspel gepleegd zou worden.

We zeiden het al, er is meer! Daarover op de volgende pagina.

Plaats een reactie

Inhoudsopgave