6.18 Barmhartigheid

Terugkijkend op deze artikelen; is dit nu alles wat gezegd kan worden?

Is dit alles wat de Bijbel zegt over gebrokenheid in het huwelijk: echtscheiding en hertrouw zijn in bepaalde gevallen mogelijk.

Barmhartig

Nee, dat is niet alles. Deze artikelenserie is ingegeven door het soms onbarmhartig oordelen van elkaar in gebroken situaties en elkaar daarin onmogelijke lasten opleggen. Waarbij Bijbelteksten worden gelezen vanuit onze eigen overtuigingen.

Barmhartigheid

We leerden Gods barmhartigheid kennen in gebroken situaties. Maar barmhartigheid gaat ook de andere kant op.

Dat geldt zeker binnen het huwelijk.

  • Als we onze naaste lief moeten hebben als onszelf, dan geldt dat zeker binnen het huwelijk;
  • Als we onze broeder zeventig maal zeven maal dienen te vergeven, dan geldt dat zeker binnen het huwelijk;
  • Als de gezindheid van Christus is de ander uitnemender te achten dan onszelf, dan geldt dat zeker binnen het huwelijk.
Ondanks alles

En zeker als iemand in een gebroken situatie het vertrouwen heeft dat God deze weg gaat en daar ook uitkomst in zal geven, en daarom man of vrouw niet wil verlaten, ondanks alle verdriet en ellende, maar onvoorwaardelijk blijft kiezen voor dit huwelijk en als een navolging van Christus ziet in het lijden, dan verdient dat alleen maar onze steun, ons gebed, ons omringen met de genade en kracht van God.

Uiteindelijk is het een zaak tussen de individuele persoon en God. Linksom of rechtsom, wij kunnen niet oordelen. Net als bij Jezus dient genade en waarheid hand in hand te gaan.

Bescherming

Hier past wel onderscheidingsvermogen. Want iemand kan ook in een dergelijk huwelijk blijven door eigen trauma’s uit het verleden en niet beter weten dan dat er mishandeling is. In dergelijke situaties moet er wel handelend en beschermend opgetreden worden.

Laten we ook goed onze eigen grenzen kennen. Pastoraat is geen professionele hulpverlening. En laat dat ook vooral zo blijven.


PS. Mocht je alleen op deze pagina terecht zijn gekomen, lees dan meer over dit onderwerp en begin bij: wat zegt de Bijbel over echtscheiding?

-0-0-0-0-0-0-

Einde artikelen met betrekking tot echtscheiding en hertrouw.

Plaats een reactie

Inhoudsopgave