3.4.1. Jezus Rechter en Heer

Jezus Rechter en Heer. Rechter der wereld, Heer der gemeente.

Alles is aan Jezus Christus onderworpen. De wereld, maar ook zijn gemeente. Voor de wereld is Hij de rechter (de Vader heeft aan Hem het oordeel gegeven, en Hij komt om te oordelen de levenden en de doden) en voor de gemeente is Hij Heer. En die twee aspecten doorlopen heel het boek Openbaring.

Dat beseffende, moeten we heel het boek ook op die manier lezen.

In de eerder genoemde perspectieven zien we dan ook de volgende onderwerpen in deze volgorde steeds terug:

 1. Jezus overwinnaar (Koning)
 2. De beschrijving van de geschiedenis (Heer en Rechter);
 3. Het Lam redt zijn vrijgekochten uit Israël en de heiligen uit alle volken voordat de oordelen beginnen (Heer)1;
 4. Het Lam begint de oordelen (Rechter);
 5. De oordelen; (Rechter)
 6. Het oordeel; de dag des Heren (Rechter en Heer);
 7. De overgang naar het eeuwig Koninkrijk (Koning);

Tenslotte: Beschrijving van dat eeuwig Koninkrijk (God is Koning).

Naar de volgende pagina waar we deze Jezus die Rechter en Heer is ook gaan zien als Jezus het Lam.


Noot:
 1. Dit doet op zich nog geen uitspraak over een eventuele opname van de gemeente of een duizend jarig vrederijk. Maar in alle perspectieven komt duidelijk naar voren dat, voordat Jezus het oordeel begint, Hij daarvoor de 144.000 uit Israël en de heiligen uit de heidenvolken verzegelt, laat ontkomen op de berg Sion, Hem laat volgen.
  In 22 : 18 zegt Jezus, wie ook maar iets toevoegt aan deze onthulling die zal de beschreven plagen worden toegevoegd. Een ieder die Zijn woorden echter in geloof aanvaardt en neemt zoals ze zijn, die zal dus deze plagen niet meemaken. Of zoals Paulus zegt: die komt niet in het oordeel.
  Zij komen wel uit de grote verdrukking. Deze is dan ook niet het oordeel van het Lam. De ellende tijdens de grote verdrukking wordt door satan en zijn beest veroorzaakt om de mensen te verleiden God vaarwel te zeggen. ↩︎

Plaats een reactie