6.15 Hardheid des harten

Wat is dat: hardheid des harten?
hardheid des harten

Echtscheiding wordt onder bepaalde omstandigheden vanwege de hardheid des harten (ofwel ongelovig gedrag), toegelaten en gereguleerd door God.

De vraag nu is, wanneer is er sprake van hardheid des hart. Duidelijk is dat de Here Jezus zich ernstig verzet tegen scheiden om allerlei redenen zoals de joden dat deden.

Hardheid des harten wijst op zonde, zondig gedrag dat het huwelijk ontwricht.

We praten niet over de houding van mensen die echtscheiding als een normale tot de mogelijkheden behorende oplossing zien.

Er is sprake van ontwrichting wanneer een van beide partners categorisch weigert de huwelijkse verplichtingen na te komen. Als er sprake is van ernstige verslavingsproblematiek, lichamelijke en geestelijke mishandeling.

Ontwrichting

Er moet sprake zijn van ontwrichting van het huwelijk door houding en of gedrag. Ongelovig gedrag dat niet overeenkomt met het gedrag dat van een wedergeboren christen mag worden verwacht. Vandaar dat Paulus spreekt van een ongelovige die wenst te scheiden. Waarom is dat een reden voor echtscheiding? Omdat de gelovige tot vrede is geroepen en de partner geen evangelisatiesubject is, zegt Paulus.

Dat gaat niet over een verder goed huwelijk tussen een gelovige en ongelovige, waar wel vrede is. Daarvan zegt Paulus dat je dan getrouwd dient te blijven. Het enkele feit dat de partner ongelovig is, is geen grond voor scheiding.
(Dat was in het Oude Testament wel anders. Na de ballingschap gebied God zelfs partners van buiten Israël weg te zenden.)

Wanneer het huwelijk bol staat van spanning, onrust, ruzie, enz. dan is dat niet wat God voorstaat met het huwelijk. Het dient juist voorbeeld te zijn van hoe Christus  relatie heeft met zijn bruid.

God reguleert

Natuurlijk moet er in dergelijke gevallen veel eerder dan in de praktijk gebeurt aan de bel worden getrokken. Vaak wordt het pas bekend, wanneer de schade al onherstelbaar is.

Maar wanneer alles in het werk is gesteld om terug te gaan naar het huwelijk zoals God het bedoeld heeft, maar dat blijkt onmogelijk vanwege bovenomschreven situaties, dan reguleert God dat door de scheidbrief.

In dat geval, zegt Paulus, is de gelovige vrij, en is hertrouw mogelijk. Dat komt overeen met het vrijkopen in Exodus 21 en de scheidbrief van Deuteronomium 24.

Naar de volgende pagina waar we gaan kijken welke eigenschappen God aan een huwelijk stelt.

Plaats een reactie

Inhoudsopgave