1.6.8. Nog een resultaat

Nog een resultaat is:

dat die vrucht van binnen weer vrucht van buiten heeft.

God vervloekt de mens niet. Maar . . . . er zijn wel gevolgen.

Gevolgen waar Adam en Eva nog amper weet van hebben.

God wijst hen daar op.

Opgemerkt zij nog dat de benadering van God van Adam en Eva verschillend was.

Naar Adam roept God uit, Ik mis je.

Aan Eva vroeg God, wat heb je gedaan.

Dat verschil in benadering zien we ook wanneer God hen op de gevolgen wijst.

Door Adams ongehoorzaamheid is de aarde vervloekt.

Maar Eva krijgt zelf directe gevolgen.

Adam

Drie vragen voor Adam met één indirect gevolg:

 • de aarde om uwentwil vervloekt. . . . . En dat houdt in:
  • al zwoegende zal je daarvan eten zolang je leeft, (bij de schepping kon eenvoudig elke vrucht geplukt worden),
  • doornen en distels zal hij u voortbrengen (die waren er dus blijkbaar nog niet bij de schepping),
  • het gewas van het veld zul je eten, (bij de schepping was dat alleen het zaaddragend gewas).

En de reden daarvan is tweeledig: omdat je naar je vrouw hebt geluisterd en van de boom hebt gegeten, waarvan Ik u geboden had daarvan niet te eten.

Eva

Één vraag voor Eva met vier directe gevolgen:

 • Ik zal zeer vermeerderen de moeite van je zwangerschap,
 • met smart zul je kinderen baren,
 • je begeerte zal naar je man uitgaan,
 • je man zal over je heersen.

Er is geen uitleg van de reden. Geen direct gevolg van haar handelen. Bij Eva zien we dat God straffend ingrijpt: Ik zal vermeerderen . . .
Maar ook het passeren van Adam door Eva, het op de plaats van Adam gaan staan tijdens het gesprek met de slang, zal zich tegen haar keren. Zij begeerde de plaats van Adam. En zo zal het nu zijn, maar toch zal de man over haar heersen.

Doel gemist

Voor Adam geldt dat God eigenlijk niet straffend tegen hem spreekt maar confronteert met de gevolgen van zijn daad.
De hele aarde is door zijn toedoen vervloekt.
De bedoeling was nu juist dat Adam door gehoorzaamheid de hele aarde zou veroveren op de duisternis.
Dat hij door gehoorzaamheid het Koninkrijk van God zou vestigen.
Het tegenovergestelde is nu gebeurd.
De aarde blijft nu onder het juk van satan tot aan de jongste dag.
Totdat God een nieuwe aarde geeft.

De positie van Adam als beschermer is door de zonde verworden tot heersen, onderdrukken en misbruiken.

In het Oude Testament zien we dat de rol en positie van de vrouw ernstig ondergeschikt is aan de man.
Dat er vaak geen gelijkwaardigheid is.
Niet op grond van Gods geboden, maar door hoe de mensheid omging met de natuurlijke verschillen tussen man en vrouw.

En nog steeds zien we dat in de wereld. Maar zo zou het niet moeten zijn.

Man en vrouw zijn volkomen gelijkwaardig aan elkaar, maar met een verschillende rol en verantwoordelijkheid.

Zie hierover ook het artikel ‘de rol en positie van de vrouw in de gemeente’.

Naar de volgende pagina waar we ingaan op wat er met het Paradijs verloren ging.

Plaats een reactie

Inhoudsopgave