3.3. Overwinnaars

Regelmatig spreekt het Bijbelboek openbaring over overwinnaars, hen die overwinnen.

Overwinnaars zijn zij die door volharding en geloof door het bloed van het Lam satan, het beest en zijn beeld, niet aanbidden.
Zij weerstaan de satan en naderen tot God. Zoals Jezus bij de verzoeking in de woestijn de satan weerstond.
Na zijn doop ging Jezus vol van de heilige Geest de woestijn in.
De Nadat Hij daar de satan had weerstaan, keerde Hij, ondanks 40 dagen vasten, in de kracht van de Heilige Geest terug; Overwinnaar!  (Luc.4:1+14)

  • 2:1-3:21 Alle zeven gemeenten krijgen een belofte als zij overwinnen.
  • 12:11 Wanneer de draak op aarde wordt geworpen, verschijnt het koningschap van God en de macht van Zijn Gezalfde. De aangeklaagde broeders hebben daarmee satan overwonnen door het bloed van het Lam.
  • 15:2 Ook hier worden de overwinnaars genoemd, maar nu als overwinnaars van het beest en zijn beeld en het getal van zijn naam. Zij zingen het lied van het Lam. In 13:9b stond al dat uit het feit dat zij het beest niet aanbidden hun volharding en geloof blijkt. Daarmee zijn zij overwinnaars.
  • 21:1-7 Tenslotte zegt God tegen Johannes wie overwint zal dit nieuwe Jeruzalem beërven. Hij ontvangt gratis het water des levens en zal God tot een zoon zijn en God hem een God.
Overwinnaar, een radicale boodschap

Het is een radicale boodschap. Alles of niets.  Geen knieval voor satan en zijn beest. De wereld haten.  Alles wat je niet in aanbidding voor God doet, is niet tot eer van Hem. En dat is precies wat satan wil: God niet dienen met je hele leven; met alles van je leven.

Maar . . . . hoe kunnen we wij dat ooit? Door het bloed van het Lam. Onze gewaden in zijn bloed wassen. In Hem . . . . in Hem . . . .  in Hem blijven. Dan ben je meer dan overwinnaar. Wat is meer dan overwinnaar zijn, Rom.8:37? In Christus heb je de overwinning, maar je bent meer dan overwinnaar als je  in al het lijden (verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard) vervolgens toch leeft uit die overwinning. Als je leeft als een overwinnaar, in situaties die jou lijken te overwinnen, dan ben je meer dan overwinnaar.

Is dat makkelijk gezegd?

  • Het is het geloof, de overtuiging en de ervaring dat geen lijden je kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Here, Rom.8:38-39.
  • Dan overwin je door het bloed van het Lam en door je getuigenis. Je verloochent Christus niet al kost het je leven, Op.12:11.

In wat voor omstandigheden dan ook, je blijft vasthouden dat Jezus Christus de overwinning heeft behaald over die omstandigheden.

Omdat je weet: er niets dat mij kan scheiden van Zijn liefde.

Naar de volgende pagina waar we gaan kijken naar Jezus als de Heer over alles.

Plaats een reactie