Genezing door de verzoening

Onvolmaakt De vraag die we hier bekijken is: is er naast vergeving ook altijd genezing door de verzoening via het offer van Jezus Christus? Sinds de zondeval zijn wij onvolmaaktheid. De hele schepping zucht onder een vloek. Ziekte en dood zijn in ons lichaam ingebouwd. Zolang Jezus niet terugkomt, gaan we vroeg of laat ergens … Lees meer

Vergeving of ...?

Vergeving, een Bijbels principe, maar . . . . . Allereerst de betekenis van vergeving. Vergeven is niet alleen: ik reken het je niet meer toe, maar veel meer: het wegdoen! Tussen het woord, de daad of het gedrag wordt zodanige afstand gemaakt dat je het totaal kwijt bent: VERGETEN! Hoe vaak komt het niet voor … Lees meer