5.0.3. De kracht van de gemeente

De kracht van de gemeente

De Here Jezus had beloofd, dat zodra Hij naar de Vader zou gaan, hij zijn discipelen niet als wezen zou achterlaten, maar een andere Trooster zou zenden.

Jezus moest nadat Hij zijn opdracht had vervuld, terug naar Zijn Vader in de hemel, omdat Hij, zo zei Hij, anders de Trooster niet kon zenden. Het was beter voor ons. Jezus zou namelijk nooit fysiek bij iedereen kunnen zijn. Maar de Heilige Geest wel. Die woont in de harten van alle gelovigen.

Jezus had gezegd: trek de wereld in en maak alle mensen discipelen van Mij. Zij moesten daar echter mee wachten totdat de Heilige Geest over hen zou komen zodat zij het in Zijn kracht konden gaan doen.

Op het moment dat de Heilige Geest komt, verandert er iets fundamenteels:

  • Eenvoudige vissers, hebben diep inzicht in de geschriften van het Oude Testament,
  • als zij spreken, staan mensen sprakeloos en komen duizenden tot bekering,
  • mensen op wie zij de handen leggen, genezen.

De Heilige Geest is een bijzondere kracht van God die als werkplaats de gemeente heeft. Daar is Hij primair, omdat Hij woont in de harten van de gelovigen. Daardoor verandert je karakter naar het karakter van God, Galaten 5:22. Maar je krijgt ook bijzondere gaven om de gemeente te dienen (Romeinen 12:6, 1Korinthe 7:7; 12:1-11, 1Petrus 4:10).

Zie met betrekking tot het werk en de werking van de Heilige Geest de pagina’s Jezus in jou.

Zie met betrekking tot leiderschap in de gemeente de volgende pagina.

Plaats een reactie

Inhoudsopgave