1.5.6. De verschillende rol van man en vrouw

Om te begrijpen wat de verschillende rol van man en vrouw is, moeten we kijken hoe God
de ene mens (Adam = ‘Rode’, hij die van de (rode) aardbodem) schiep:
* mannelijk (zakhar = misschien afgeleid van ‘gedenkteken’, ‘om te onthouden’)
en
* vrouwelijk (neqevah = misschien afgeleid van ‘gespecificeerde aanwijzing’).

Na de scheiding van het vrouwelijke deel van het mannelijke deel van die ene mens staat er een man (iesj = misschien afgeleid van ‘zwak’) en een vrouw (iesjah = mannin).

de verschillende rol van man en vrouw
Eigen geaardheid

In het mannelijke en vrouwelijke van de ene mens, zien we reeds de gehele eigen geaardheid van de man en de vrouw.

Het mannelijk deel als een voortdurende herinnering aan het zijn van beeld van God en het vrouwelijk deel precies afgestemd op de geestelijke taak op aarde.

(Onder andere de vermenigvuldiging waardoor de aarde vol wordt van Gods kinderen. Later zal zij dan ook moeder van alle levenden genoemd worden.)

Na de separatie zijn deze eigenschappen verzwakt, omdat ze elkaar niet langer automatisch versterken.

Eigen gerichtheid

Om het nog anders te zeggen: het mannelijke gericht op God en het vrouwelijke gericht op de schepping. Het een kan niet zonder het ander. Want voor beide had God de mens geschapen.

In het op God gericht zijn kan alleen maar de aarde naar zijn wil geëxploiteerd worden.

En in het gericht zijn op de schepping kan alleen maar God vereerd worden. Want heel de schepping juicht tot zijn eer.

Daarom: wat God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet, want in die eenheid is de mens beeld van God en komt de schepping tot zijn doel, namelijk, tot eer van God te zijn. Van Hem te zijn, zijn Koninkrijk.

Eigen-gereidheid

Het trieste is dat Adam er voor had gekozen om te scheiden. Het mannelijke en vrouwelijke deel van de ene mens werden van elkaar afgescheiden.

Nog steeds doet God die oproep om als man en vrouw een eenheid te zijn en dat niet te scheiden. Tegelijk zien we dat na de zondeval er een geweldige gebrokenheid is. En dat zoals bij Adam en Eva (wel niet op dezelfde manier) er nog steeds scheidingen zijn. Ook daarin treedt God regulerend op. Rekening houdend met onze zondige natuur. Zie het artikel: echtscheiding en de Bijbel.

Naar de volgende pagina waar we naar de zondeval gaan kijken.

Of eventueel terug naar de pagina “De rol van de vrouw” in de artikelenserie de plaats van de vrouw in de gemeente van Christus.

Plaats een reactie

Inhoudsopgave