Jezus en bidden

Het bidden van Jezus Voor Jezus is bidden een noodzaak, een vanzelfsprekendheid en meer dan het Onze Vader. Dat laatste is opvallend omdat hij dat zelf aan zijn discipelen leerde. We lezen dat Jezus zich zeer regelmatig ’s nachts terugtrok naar eenzame plaatsen en het gebergte om te bidden. Dat leert Hij ook zijn discipelen als Hij … Lees meer

Jezus is het leven van God, levensbrood en levend water

Jezus is het leven van God, het beeld van God, het Woord van God en het lam van God. En dat alles omdat Hij de Zoon van God is. De Bijbel De vraag is niet zozeer of Jezus heeft bestaan, daar is meer dan voldoende bewijs voor. De vraag is wel cruciaal, en daar is al … Lees meer

Onderweg

Het onderweg zijn van Jezus heeft drie fasen: Hieronder vindt u ook een artikel over de functie van het optreden van Johannes de Doper als wegbereider van Jezus. Daarnaast is er een artikel dat ingaat op de vraag wie Jezus is, wat zijn identiteit is. Ten slotte een artikel over Jezus en bidden. Op de … Lees meer