1.7.2. Door lijden tot heerlijkheid

De weg van Jezus was: door lijden tot heerlijkheid. Waarom?

Het Koninkrijk was hersteld.

Maar Jezus ging nog ging verder. Want niet alleen had Hij zijn hele leven op aarde geleerd en laten zien wat gehoorzaamheid is en daarmee voldaan aan de scheppingsopdracht, Hij nam ook het gevolg op zich dat op ons lag. Namelijk God-loos zijn; zonder God zijn. Dat was de toestand waarin wij ons zelf hadden gebracht. En Jezus ging naar die toestand waar wij waren: Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten? Hij daalde af in de hel.

Waarom? Was dat straf voor onze zonden? Het was de toestand waarin wij door onze keuze tegen God waren. Hij ging drie uur lang die hel in, een toestand van volkomen van God verlaten zijn, daalde vervolgens als overwinnaar af in de dood, omdat wij daar waren. Hij kwam ons rechtens ophalen. En ten slotte overwon Hij de dood en stond op uit de dood. Troost, troost, Johannes, wees niet bevreesd want zie, Ik was dood, maar Ik leef. En een ieder die in Mij gelooft, blijft niet verloren in de dood, maar ontvangt leven, eeuwig leven.

Onbegrijpelijke liefde. Aan het gebod was al voldaan. Christus had al laten zien dat Hij in liefde voor zijn Vader koos als Zoon des mensen, dus namens de mensheid. Wij hadden er voor gezorgd dat God zelf zijn schepping moest redden via een weg van vreselijk lijden. En daar had het bij kunnen blijven. Maar nee, Gods liefde ging verder, ondanks onszelf mochten wij ook in die redding delen. Christus daalde af in de dood en overwon de dood van ons, . . . . voor ons! Ja Emmausgangers, om weer tot heerlijkheid te komen, moest Ik die beerput van jullie in, afdalen in die afgrond(!) om jullie daaruit te redden.

De Goddelijke weg terug

Wij: van heerlijkheid tot lijden:

begerend buiten God koning te zijn – hoogmoedig zelf God willen zijn – ongehoorzaam – dood.

Jezus liep die weg terug: door lijden tot heerlijkheid:

begerend Dienaar van God te zijn – nederig en zachtmoedig, niet beroemend op Zijn Godheid – gehoorzaamde – overwon de dood en bracht leven.

En daarmee draaide Hij ons zondig karakter volledig om naar het karakter van God, zoals het oorspronkelijk was:

liefde, geduld, goedheid, trouw, zelfbeheersing,

vreugde, vrede, vriendelijkheid, zachtmoedigheid.

Dat geeft:           leven, licht en vrijheid,

in plaats van:    dood, duisternis en gebondenheid.

En dat is wat wij nu van Hem ontvangen, wanneer wij ons overgeven aan Jezus. Wij waren geestelijk dood, maar dan ontvangen wij zijn Geest en mogen en kunnen weer leven door de Geest. Als resultaat (vrucht) van die inwoning van Zijn Geest bevatten wij het karakter van God weer opnieuw, zijn we weer beeld en gelijkenis van Hem (Gal.5:22).

Zo laat de Schepper-God zich kennen als een trouwe JHWH verbond-God. Hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan Hij niet. Ik ben die is. Zijn goedertierenheid neemt geen einde. (Wat gaan die teksten ineens spreken!) Het is genade en genade en genade en genade, eindeloze liefde voor jou en mij!!!


 – – – – Wie koos er voor wie – – – –

Wij hadden voor Hem moeten kiezen, maar in plaats daarvan koos Hij voor ons.

Dank u wel Vader, dank u wel.  Liever gaf U uw eigen Zoon dan dat U mij door mijn eigen toedoen, verloren liet gaan.

Dank u wel Jezus, dank u wel dat U vanaf de ‘hof’ bent doorgelopen naar de heuvel, van het dal naar de top; van de doodsangst naar de dood die leven gaf.1

Dank u wel Heilige Geest, dank u wel dat U in mij wonen wil en mij weer beeld van God laat zijn.

Op de volgende pagina zetten we het totale werk van Jezus op een rijtje.


Noten:
  1. Een geheimenis die wijsheid van God is waarvan geen van de heersers van deze eeuw heeft geweten. Als ze dit gesnapt hadden, dan hadden ze Hem nooit gekruisigd, 1Kor.2:1-8 ↩︎

Plaats een reactie

Inhoudsopgave