1.6.1. Heersen door liefde

God had scheppend en zegenend gezegd: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over alle levende wezens, Gen.1:28. Is dat heersen door liefde? Onderwerpen vs genieten . . . verwoest vs fantastisch Op zich wat wonderlijke termen: heersen en onderwerpen. Je zou verwachten dat God tegen de mens zegt: ga … Lees meer

1.6. De beslissende keuze van Adam

Onder deze titel: “De beslissende keuze van Adam”, wordt de zondeval behandeld. Wie heeft er niet gehoord van dit Bijbelverhaal. We willen de vele aspecten die in deze gebeurtenis zitten belichten. Het woord zondeval staat niet letterlijk zo in de Bijbel, maar de gebeurtenis beschrijft hoe de eerste mensen voor het eerst vallen in zonde. … Lees meer

1.5.4. Noblesse oblige

Noblesse oblige: Adeldom verplicht; de mogelijkheid hebben en in staat zijn tot, geeft ook de opdracht daar iets mee te doen.  ~~ Opdracht of mogelijkheid tot ~~ Beiden, zowel de dieren als de mens zijn door het zegenend scheppen van God in staat tot voortplanting. Toch is er verschil tussen dier en mens. Dieren zijn … Lees meer