2.2. Johannes de Doper

Johannes de Doper

Je kunt je afvragen wat nu precies het belang was van het optreden van Johannes de Doper. Kon Jezus Zijn werk niet beginnen zonder de aankondiging door Johannes de Doper?

Wat was nu precies het effect van zijn oproep tot bekering op het werk van Jezus? Kreeg Hij daardoor meer volgelingen?

Hij mocht Jezus dopen en Jezus aanwijzen als de beloofde Messias een buitengewone eer, maar moest daarvoor zijn geboorte zo bijzonder worden aangekondigd?
Simeon en Anna profeteren ook dat Jezus de Beloofde Messias is, zonder dat hun geboorte of verdere levensloop wordt vermeld.

Jezus zegt zelf dat Hij het getuigenis van een mens niet nodig heeft, en haalt daar zelfs concreet Johannes de Doper bij aan, Joh.5:31-36. 
De wonderen die Hij doet zijn afdoende bewijs dat God Hem heeft gestuurd, zegt Jezus daar.

Dus waarom het optreden van Johannes de Doper?

De grootste en toch de kleinste

Jezus zegt over Johannes de Doper dat hij de grootste profeet van het Oude Testament is en de kleinste van het Nieuwe Testament is, (Mattheus 11:11 en Lukas 7:28).

Johannes de Doper

De grootste Oudtestamentische profeet omdat hij, in tegenstelling tot alle andere profeten, de vervulling van de beloofde Messias heeft gezien.
Sterker: deze Messias mocht aanwijzen en dopen! (Voor een uitleg over dopen klik hier)

De kleinste in het Koninkrijk van God. Hij heeft de Messias zien komen en mocht Hem aanwijzen en dopen. Maar hij heeft niet de vervulling van het volbrachte werk van de Messias gezien. Hij heeft daar niet in en uit kunnen leven.

Voorloper en wegbereider
Johannes de Doper

De taak van Johannes was het feit dat de beloofde Messias was gekomen aan de mensen vertellen. En ook de mensen daarop voor te bereiden. Vandaar zijn sterke oproep tot bekering, zoals we met name bij Mattheüs lezen.

Toch zien wij bij het evangelie van Johannes een andere klemtoon dan die oproep tot bekering, (Joh. 1:15-34).

De boodschap en houding van Johannes de Doper

De apostel Johannes benadrukt vooral dat Johannes de Doper Jezus aanwijst als de Messias, de Christus, de zoon van God. Dat het allemaal gaat om Jezus en niet om hem. Hij zag zichzelf slechts als een stem die roept in de woestijn: de weg moet in orde gemaakt  worden. Er komt een Koning aan. (Voor uitleg van wie Jezus is klik hier.)

Johannes de Doper
Johannes wijst van zichzelf af

De Joden proberen Johannes op zijn eergevoel te werken, (Johannes 3:22-36). “Degene die bij u was die doopt nu ook en iedereen gaat naar Hem toe.” 

En dan komt het geweldig karakter van Johannes, de half jaar oudere neef van Jezus, tot uitdrukking. Hij ziet zichzelf als de vriend van de bruidegom die blij is met het geluk van de bruidegom en niet jaloers op Hem is. “Hij moet meer worden en ik minder.” “Hij is namelijk door God van bovenaf gezonden. Daarom spreekt Hij de woorden van God en heeft de Geest onbeperkt.”

De tweede lijn in dit evangelie

Deze beschrijving van de apostel Johannes van het optreden van Johannes de Doper is van belang bij het lezen van dit evangelie.  Want heel zijn evangelie schrijft hij met maar een reden: opdat wij zouden geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God en wij, door dat te geloven, leven zullen hebben in Zijn Naam, (Johannes 20:31).

En daar verschijnt de bijzondere betekenis van Johannes de Doper. Jezus zegt dat hoewel het getuigenis van Johannes niet nodig zou hoeven zijn, dat toch van belang is om de mensen te redden. Namelijk, de Joden zouden op het getuigenis van twee of meer mensen iets wel voor waar aannemen. Johannes bereidde de weg in de harten van mensen voor om ze ontvankelijk te maken voor het in de persoon van Jezus,  aanvaarden van de beloofde Messias.

In deze taak van Johannes zien we de enorme liefde en genade van God voor Zijn volk. God deed er alles aan om de Israëlieten tegemoet te komen in het kunnen aanvaarden van wie Jezus ook juist voor hen werkelijk was.


Op de volgende pagina gaan we naar het daadwerkelijk optreden van Jezus kijken.

Plaats een reactie