6.31 Denk aan Kaïn

Waarom ik denk aan Kaïn?

Direct na de zondeval legt God al aan Kaïn uit dat het niet om het HOE gaat, de manier waarop, maar om het WAAROM.

Kaïn kwam als eerste op het idee om God een offer te brengen.

Dat bracht Abel op het idee God ook een offer te brengen.

Nu zegt Hebreeën 11 vers 4:  Door het geloof bracht Abel een beter offer dan Kaïn.

En God zegt tegen Kaïn: Als je het goede doet, dan kun je je hoofd toch opheffen!

Maar als je het goede niet doet, dan ligt de zonde aan de deur.

Wat deden Kaïn en Abel?

Ze brachten God allebei een offer, prima, maar op het HOE ging het mis bij Kaïn.

Want HOE bracht Kaïn het offer?

Niet in geloof, maar op de manier van, kijk eens God, kijk eens wat ik doe.

En toen keek God niet, maar sloeg acht op het offer van Abel.

En Kaïn voelde zich tot op het bot afgewezen.

Het was zijn plan geweest, zijn broer had hem nageaapt. Hij was beter.

— Wij worden meestal niet afgewezen, maar we voelen ons vaak afgewezen, omdat de dingen dan niet gaan op onze manier —

God waarschuwt hem nog: Kaïn als je het goed bedoelt, dan hoef je je niet afgewezen te voelen.

Maar als je intenties niet goed waren, dan kom je tot zonde. Maar daar moet je weerstand tegen bieden.

Ging het je om Mij of ging het om jezelf. Hoe deed je het Kaïn? WAAROM bracht jij je offer?

Kaïn was echter zo bezig met het HOE, dat de waarschuwende bemoediging van God niet bij hem binnen kwam; dat hij zijn broer ervoor doodde en de liefdevolle waarschuwing van God niet oppakte.

Onze intentie

En nog steeds doden christenen elkaar vanwege het verschil van inzicht over HOE je God moet dienen.

In ons moderne westen doden wij elkaar niet echt meer in de gemeente, maar we gaan nog steeds uit elkaar door verschil van inzicht over het HOE.

We zijn bereid de ander volledig af te branden vanwege verschil over het HOE.

Hete hoofden, koude harten. Is een uitdrukking die voor menig kerkstrijd geldt.

Zowel Judas als Johannes(1) beschrijven in hun brieven dat de oorzaak van het maar bezig zijn met het HOE is: het ontbreken van de liefde.

De duisternis meer liefhebben dan het licht.

In staat zijn mensen af te slachten.

Dan is er afgunst naar het rechtvaardig gedrag van de ander.

Zien we dat bij onszelf? Dat is heel lastig, omdat we vaak overtuigd zijn dat we het goed zien. Met Bijbelse argumenten.

Ik denk dat de enige manier om hieraan te ontkomen is: eerst gevuld zijn met de liefde van God en daarna pas naar de ander kijken. Daarna pas het gesprek aangaan. Daarna het hebben over verschil van inzicht.

Doen we dat niet dan bijten we ons eerst vast in onze overtuigingen. Dan  komen we tegenover elkaar te staan en kan de liefde van God niet meer bij ons hart.

En dat overkwam Kaïn.

Het was voor hem geen vraag of God bestond.

Maar zijn hart was gesloten voor de liefde van God.

Op de volgende pagina gaan we naar het handelen van Adam en Eva kijken.

Plaats een reactie

Inhoudsopgave