2.4.5. Geestelijke gaven

Wat geeft de Heilige Geest? !Geestelijke gaven!

Hij geeft ons zijn uitingen. Dat wil zeggen, de gaven, bedieningen en krachten. Daarmee kunnen wij als leden van het Lichaam van Christus de veelkleurige wijsheid van God laten zien. Dat kan! Door elkaar tot dienstbetoon op te bouwen en te volharden in woord en daad bij de gemeenschap, het onderwijs, het breken van het brood en de gebeden. Uit kracht van de uitingen van de heilige Geest. Dan zijn we niet alleen de gemeenschap der heiligen, maar dan beoefenen we ook die gemeenschap. 1Kor.12:4; 1Pet.4:10

Wat zijn nu precies ‘geestelijke gaven’?

Aan de ene kant is de Bijbel daar erg duidelijk over en tegelijk is er enige onduidelijkheid.

Duidelijk dat

Duidelijk is dat de Bijbel zegt dat de Heilige Geest zich met bepaalde bijzondere gaven uit door mensen heen, 1 Korinthe 12:11b. Hij geeft verschillende gaven aan verschillende mensen, maar je mag je ook naar  bepaalde gaven uitstrekken. Hij geeft een gave om elkaar daar mee te dienen. Het gebruik moet de ander van nut zijn, 1 Korinthe 12:7. Jezus rust zijn volgelingen toe door Zijn Geest, om te kunnen voldoen aan het leven in Zijn gemeenschap; Zijn Lichaam.

Onduidelijk wat …

Niet iedereen is het er echter over eens hoeveel en welke gaven er precies zijn. Een nadere beschouwing.

We beginnen met 1 Korinthe 12:1 waar Paulus begint te zeggen  dat hij niet wil dat we onwetend zijn over alles rondom de geestelijke gaven. Er is dus blijkbaar uitleg nodig bij deze gaven om misverstanden en verkeerde opvattingen te voorkomen.

-0-0-0-0-0-

Paulus legt dan uit dat er onderscheid in geestelijke gaven is. Er zijn:

  1. liefdesgaven  (χαρισματϖν),      maar het is een en dezelfde Geest;
  2. bedieningen  (διακονιϖν),           maar het is een en dezelfde Heer;
  3. werkingen      (ενεργηματϖν),  maar het is een en dezelfde God die alles in allen werkt.”

Er zijn dus drie soorten geestelijke gaven. De Heilige Geest geeft Zijn liefdesgaven. De Heer, Jezus, geeft dienaarschap, stelt iemand daarin aan. En God doet wonderwerkende krachten door iemand heen.

Dan zoomt Paulus in op die verscheidenheid aan liefdesgaven.
Maar voordat we daar op ingaan, eerst nog iets anders. Zie daarvoor de volgende pagina want Liefdesgaven veronderstellen liefde.


Er staat veel op internet over dit onderwerp. Zie bijvoorbeeld church of Jesus Christ en Derek Prince.

Plaats een reactie