3.2. Jezus tussen de gemeenten

Johannes komt in vervoering van de geest en hoort achter zich een luide stem als van een bazuin,1:10. Als hij dan achterom kijkt, om te zien van wie de stem is die hij hoort, ziet hij Jezus tussen de gemeenten staan.
Maar als eerste ziet hij niet de verheerlijkte Christus, maar als eerste ziet hij de gemeenten.
Zelfs in zijn verheerlijkte toestand laat Christus Johannes eerst Zijn gemeente zien. Het gaat Jezus om Zijn gemeente, Zijn Lichaam. Ook dat is cruciaal om te onthouden voor een goed verstaan van dit boek. Zelfs de totale geschiedenis van het Oude Testament was daar dienstbaar aan. Zie Hebreeën 11:39-40. Namelijk dat Christus zich uit het totale menselijk geslacht zich zijn gemeente tot volmaaktheid laat komen.

En te midden van de gemeente ziet hij de Zoon des mensen. Het is Jezus tussen de gemeenten. Hier staat wat Jezus de discipelen had beloofd: Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld (Mat.28:20), tot en met de grote oordeelsdag, de dag des Heren. Een belofte die de discipelen in geloof  mochten aanvaarden.

Het buitengewoon krachtige hier nu is dat Johannes niet profeteert en wij dat in geloof zouden mogen aannemen als een geweldige belofte, maar dat hij terugkijkt naar de werkelijkheid van de geschiedenis van de gemeente en ziet dat Jezus de hele geschiedenis altijd in het midden van zijn gemeente is geweest. Het is voor ons een vervulde realiteit!

Hier een schematisch overzicht van de 7 briefjes in Openbaring 2-3.

In het schema is goed te zien dat Jezus zich aan elke type gemeente anders openbaart.

Vervolgens spreekt Hij naar de meeste gemeentes een waardering uit.

Daarna waar Hij hen op aanspreekt en waarschuwt voor de gevolgen.

Ten slotte geeft Hij een bemoediging en belofte.

Op de volgende pagina gaan we kijken naar het begrip overwinnaars in het boek Openbaring.

Plaats een reactie