3.1. Verschillende perspectieven in het boek Openbaringen

We moeten er op letten dat Johannes verschillende openbaringen krijgt. Daardoor ontvouwen zich verschillende perspectieven of invalshoeken in het boek Openbaringen.
Dat betekent dat een nieuwe onthulling niet in tijd hoeft aan te sluiten bij het voorgaande.
We zullen dan ook ontdekken dat de verschillende perspectieven heel de geschiedenis van de aarde steeds opnieuw beschrijven.
In de beschrijving door die verschillende perspectieven, schuift de nadruk wel steeds verder op naar het einde van de geschiedenis.

Het begin van een nieuw perspectief is eenvoudig te herkennen, doordat Johannes dat zelf aangeeft.
Zie bijvoorbeeld 4:1 waar staat: Na deze zag ik . . .
Dit is een begrijpelijk en duidelijk voorbeeld omdat hoofdstuk 2 en 3 een aardse beschrijving geven van de gemeente terwijl hoofdstuk 4 een hemelse situatie beschrijft.
Verder zijn deze perspectieven te herkennen aan het feit dat ze altijd beginnen met de beschrijving van Christus als Overwinnaar.

De volgende perspectieven, (dus omschrijvingen van de geschiedenis vanuit verschillende invalshoeken), zijn op die manier waar te nemen:
 1. De gemeente; 1:10 – 3:21
 2. Het aardrijk, de geschiedenis van de tijd, de fysiek waarneembare werkelijkheid; 4:1 – 11:19
 3. Het Babylonisch rijk, het door het rijk van satan geïnfiltreerde aardrijk, de geestelijke merkbare werkelijkheid; 12:1 – 19:21
 4. Het rijk van satan; 20:1 – 15
 5. Het eeuwig konink-rijk van God; 21:1 – 22:5

En let nu op:
Deze verschillende perspectieven zijn verschillende invalshoeken. Ze gaan echter wel allemaal over wat is gebeurd vanaf het moment dat Jezus in het vlees verscheen tot aan het moment dat Hij in heerlijkheid verschijnt.

Dat betekent  dat ze op elkaar te leggen zijn !!! Dit geldt met name voor de perspectieven 2, 3 en 4. En dan gaan teksten elkaar uitleggen!!!  Het 2e perspectief beschrijft wat er in de fysieke werkelijkheid op aarde gebeurt, waarneembaar. Het 3e perspectief beschrijft wat er in de geestelijke wereld gebeurt, merkbaar. En het 4e wat in het rijk van satan gebeurt.

Zie het globale schema: openbaring schematisch.
Of wat meer in detail: openbaringen schematisch.

Verschillende perspectieven, maar één en dezelfde Overwinnaar

In het schema zien we onmiddellijk dat elk perspectief begint door Christus als het overwinnend Lam te schetsen. Wat een geweldige troost. Of het nu in onze werkelijkheid is, of in de hemelse gewesten of in het rijk van satan; Jezus is Overwinnaar. Aan Hem is alles onderworpen. Hij is de alfa en omega, het begin en het einde, Hij omvat alles. En dat vanaf het moment dat Hij riep: ” Het is volbracht.”

Jezus als ruiter op het witte paard

Dat wordt nog eens extra benadrukt bij het openen van de zegels van de boekrol, 6:1-2 en de totale wereld geschiedenis zichtbaar wordt.
Als eerste verschijnt dan de ruiter op het witte paard die een kroon ontvangt en al overwinnend uittrekt over de aarde.
Mocht het een vraag zijn of dat Jezus wel is, dan kijken we bij een ander perspectief op het zelfde moment, 19:11. Daar zien we dat ook sprake is van de ruiter op het witte paard die vervolgens het Woord van God wordt genoemd.

Het is evident dat dit Jezus is. En zo legt het ene perspectief het andere uit.
In hoofdstuk 6 beschrijft de hele wereld geschiedenis door opening van de zegels. Met maar één betekenis: het Lam is Getrouw en Waarachtig en velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid, 19:11-12.

Troost, Jezus altijd overwinnaar

Wat een geweldige troost, wat de overige ruiters ook aanrichten, dwars daardoor heen zie je door heel die wereldgeschiedenis dat Jezus overwinnaar is en blijft. Hij gaat ook voor die andere ruiters uit. Dit is wat we als eerste zien als we naar die wereldgeschiedenis kijken: Jezus, overwinnaar!!! En die overwinning wordt steeds zichtbaarder. In die zin loopt de wereld geschiedenis niet uit op een catastrofe, maar juist op de totale vestiging van Gods Koninkrijk op aarde.

Het Lam is geen weerloos lammetje. Door zich weerloos ter slachting te hebben laten leiden, is Hij nu de leeuw uit de stam Juda, de wortel van David, 5:5. Het lijkt dat de volken woelen, ze spannen samen en verzetten zich, maar God heeft ze aan zijn Zoon in bezit gegeven, Psalm 2. Wat een troost voor ons. Dwars door alle ellende, oorlogen en vervolging heen, mogen zijn kinderen weten dat Jezus toch de Overwinnaar in dit alles is.

En er komt  een nog grotere troost, want hoewel dit grote verdrukking door mensen is wat mensen door infiltratie van satan elkaar aandoen,  zullen de kinderen van God  de oordelen van God over deze goddeloosheid niet meemaken.

Drie perspectieven

De drie verschillende perspectieven zijn daar heel duidelijk over. Voordat de oordelen worden ingezet:

 • wordt Israël verzegeld, 7:1-8 en 14:1-5 en 19:14;
 • en de schare die niemand kan tellen zal door het Lam zelf naar de waterbronnen van het leven worden geleid en God zal hun tranen van ogen afwissen, 7:9-17.
 • Zij zullen rusten van hun moeiten, 14:13.
 • Zij volgen Jezus op witte paarden en gehuld in wit en smetteloos fijn linnen, 19:14.

Maar daarna komen onafwendbaar de oordelen van God over de aarde, 8:1-9:21, 14:14-20, 19:15.

Naar de volgende pagina waar we naar Jezus en de gemeente gaan kijken.

In een apart artikel behandelen we het duizendjarig rijk.

 1. Ik heb geleerd dat de ruiter op het witte paard in openb.6…de anti -christ is..vindt dat ook veel aannemelijker…..kun je wat meer uitleg geven waarom jij denkt dat dat ook Jezus is…
  Bij het komen van die eerste ruiter …is Jezus toch nog niet terug op aarde?

  Beantwoorden
  • Dag Adrie,

   Bedankt dat je de moeite neemt te reageren.

   Eerst een paar vragen.
   Hoe werd beargumenteerd dat dit de antichrist zou zijn?
   Waarom vind je dat veel aannemelijker?

   Wat ik al op de website uitleg, is dat wanneer je de verschillende perspectieven naast elkaar legt, zie je bij alle perspectieven dat dit Jezus als Overwinnaar is.
   Vanaf het moment dat Jezus uitriep: het is volbracht! Is Hij de Overwinnaar! Daar hoeft Hij niet voor teruggekomen te zijn.
   En deze ruiter begint met het hele ontvouwen van de geschiedenis, daar is zeker nog niet de antichrist, maar Jezus wel.
   Niet dat het doorslaggevend voor de uitleg is, maar ik vind buitengewoon troostrijk dat wat de volgende ruiters voor ellende ook over de aarde brengen, Jezus toch de grote overwinnaar is in dat alles.
   Wit duidt ook niet echt op het rijk der duisternis van de antichrist, maar wel op Koninkrijk van gerechtigheid van Jezus.

   Maar zoals ik zei, ik ben wel benieuwd wat de argumenten zijn om hier de antichrist in te zien.

   En als laatste, wij geloven toch dat Jezus door heel de geschiedenis de grote overwinnaar is. Dan is het toch logisch dat als de zegels van de geschiedenis worden verbroken daar dan ook Christus als Overwinnaar zichtbaar wordt?!

   Met een hartelijke groet,

   Piet

 2. Ik lees het boek Openbaring vanuit het vervullen van de Joodse oorlog. Jezus kondigt dit aan in Lk. 23, 30 en dit thema komt bijv. terug in de Joodse oorlog en in Opb. 6, 15-17. De ruiter op het witte paard lijkt Vespasianus te zijn en Opb. 6, 1-7 lijkt het beleg rond Jeruzalem te beschrijven. Zie verder het bloed van Jezus dat de joden voor het rechtshuis van Pilatus over zich zelf hebben afgeroepen en dit wordt bijv. opgepakt in Opb. 16, 17.18.

  Beantwoorden
  • Zo zie je maar hoe belangrijk het is welk uitgangspunt je neemt om naar het boek te kijken. Want dat bepaalt namelijk hoe we de dingen lezen en interpreteren. Maar het moet ons dus ook voorzichtig maken en niet al te stellig.

Plaats een reactie