2.4.5.4. Wonderwerkende krachten

Wonderwerkende krachten. Er is niets heerlijker dan bevrijding mee te maken,  die door je leven heen golven, onstuitbaar.

En God wil niets liever dan dat wonder in je leven te geven.

-0-0-0-0-

In Marcus 16:17 lezen we dat Jezus de discipelen uitlegt dat wie in Hem geloven, tekenen zullen volgen. In Hand.5:12 lezen we dat dat ook gebeurde.

  • in nieuwe tongen spreken, Hand.2:4, 10:46, 19:6
  • boze geesten uitdrijven, Hand.5:16, 8:7, 16:18, 19:12;
  • slangen opnemen, iets dodelijks doet geen schade, Hand.28:5,
  • als zij zieken de handen opleggen zullen zij  genezen, Hand.3:7, 5:16, 28:8.

Marcus had al deze wonderwerkende krachten, toen hij dit opschreef, al zien gebeuren. Dat is niet limitatief. God is vrijmachtig met welke tekenen  hij onze prediking laat volgen en daarmee bevestigt, Hand.16:20.

In Handelingen lezen we dat God het Woord dat werd gepredikt, bevestigde met tekenen.

Is dat misschien de reden dat in zendingssituaties en bij bekeringen relatief vaker wonderen gebeuren dan in het latere leven van gelovigen?

God bevestigt in het begin van ons geloofsleven de waarheid van Zijn Woord, maar het komt uiteindelijk neer op of wij Hem geloven en vertrouwen.

Naar de volgende pagina waar we gaan bekijken of er rangorde is in de gaven de Heilige Geest.

Plaats een reactie