1.7.1. Het Koninkrijk hersteld door gehoorzaamheid

Gehoorzaamheid is nu niet bepaald het eerste waar wij tegenwoordig aan denken om een koninkrijk te herstellen. God wel, want voor God is gehoorzaamheid synoniem voor onvoorwaardelijke liefde.

Waar was het God nu om te doen bij de schepping?

–> Herstel van Zijn Koninkrijk <–

Hoe?

Doordat de mens (Adam en Eva) uit liefde voor Hem ervoor zou kiezen Hem te gehoorzamen!

Daar hebben Adam en Eva jammerlijk in gefaald.

Eh nee, . . . . dat is niet goed uitgedrukt. Ze hebben niet gefaald ondanks dat ze nog zo hun best deden.

Nee, ze hebben ervoor gekozen God niet te gehoorzamen. Een bewuste keuze, omdat ze gelijk wilde worden aan God in het kennen van goed en kwaad.

Het was niet zo dat ze wel de goede richting opliepen, maar niet tegen de wind op konden en terug geblazen werden.

Nee, ze liepen zelf de verkeerde kant op.

Maar dan Jezus

Het ging 100% om gehoorzaamheid. En dat is precies wat Jezus in plaats van de mensheid heeft gedaan. Hij kwam niet in de eerste plaats straf dragen. Hij kwam in de eerste plaats om als mens te voldoen aan dat allereerste moedergebod: Vrijwillig gehoorzaam zijn uit liefde! Niet gedwongen, maar uit vrije wil voor Vader kiezen, omdat je van Hem houdt. Want door die gehoorzaamheid herstelde Hij het prachtige Koninkrijk van God op aarde.

En weer verleidt satan, maar nu faalt hij!

En de geschiedenis herhaalt zich. Net als in het Paradijs is er ook hier nog één  die feilloos doorheeft waar het omgaat. Hier heeft het geen zin om met een insinuerende omweg tot zijn doel te komen. Rechtstreeks biedt hij Jezus alle koninkrijken van de aarde aan. Hij weet dat het daar om gaat. Van wie wordt de aarde?! Het kan op de manier van je Vader, dat wordt gruwelijk lijden of op mijn manier, slechts een knieval. En net als in het Paradijs liegt hij niet. Maar . . . hij zegt er ook nu even niet bij dat dat dan wel zonder God is. Dat Jezus dan wel het beeld van God zijn, volledig kwijtraakt.

Jezus volmaakt gehoorzaam

Jezus heeft uiteindelijk tot het uiterste de wil van zijn Vader gedaan:

  • Mijn spijze is de wil te doen van degene, die Mij gezonden heeft, en zijn werk te volbrengen, Joh.4:34
  • Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon precies zo, Joh.5:19
  • Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet mijn wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft, Joh.5:30
  • Ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft, Joh.6:38
  • Wat Ik gezien heb bij de Vader, spreek Ik, Joh.8:38
  • Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet. En Ik weet, dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zó, als de Vader Mij gezegd heeft, Joh.12:49, 50
  • De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werken, Joh.14:10
  • De heerser van deze wereld komt Mij gevangen nemen en doden, maar hij heeft geen macht over mij. Maar de wereld moet weten, dat Ik de Vader liefheb en zó doe, als Mij de Vader geboden heeft, Joh.14:31.

Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede! Luk.22:42.

En zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden, Heb.5:8.

Jezus kiest in liefde voor God

En daarmee heeft Jezus voldaan aan het moedergebod en bewezen dat God goed is en wat Hij schept goed is. Dat een volmaakte liefdesrelatie wel degelijk kan bestaan.

 Ons karakter van Adam en EvaHet karakter van Jezus
1Oor hebben voor een ander geluid dan het geluid van GodHij had geen oor voor andere geluiden dan alleen het geluid van zijn Vader,
2Zelf beoordelen wat goed is, tegen het gebod in Hij beoordeelde niet eigenmachtig of de weg die Hij ging wel of niet goed was, en zei: “Zou Ik de beker niet drinken, die de Vader Mij geeft te drinken”,
3On-verschilligheid, geen posititie innemen (geen verschil maken tussen goed en kwaad)Hij was niet on-verschillig, maar maakte 100% verschil tussen wat goed en kwaad was,
4Begeerte Hij begeerde alleen bezig te zijn met de dingen van zijn Vader en zich aan Hem te onderwerpen,
5Hoogmoed Hij kende geen hoogmoed maar kwam als dienaar en niet om gediend te worden,
6Ongehoorzaamheid Hij was volkomen gehoorzaam en sprak en handelde alleen naar dat Hij van de Vader hoorde en zag,
7Medepleger maken en anderen de schuld geven Hij maakte geen medeplegers, maar zei: “Vader vergeef het hen, want zij weten niet wat ze doen”.Hij gaf niet een ander de schuld, maar nam juist de schuld van anderen op zich.
De aarde weer Koninkrijk van God waar gerechtigheid woont

Hij keerde de handelswijze van Adam en Eva volledig om. Daarmee heeft Hij voldaan aan de scheppingsopdracht: de aarde te onderwerpen en te heersen over al wat leeft. Niet door macht of geweld, Petrus1 en Judas2, maar door de Geest van de waarheid vestigde Hij het Koninkrijk van zijn Vader. Hij herstelde Gods Koninkrijk door gehoorzaamheid. De aarde terug voor het Koninkrijk van zijn Vader. Daar ging het allemaal om. Dat was zijn evangelie: Hij kwam het evangelie prediken van het Koninkrijk.  Het was volbracht! Het Koninkrijk van Zijn Vader was hersteld en gevestigd op de hele aarde.

Op de volgende pagina gaan we zien dat die weg terug naar het verloren Paradijs via een weg van lijden ging.


Noten:
  1. Zie het artikel over Petrus. ↩︎
  2. Zie het artikel over Judas. ↩︎

Plaats een reactie

Inhoudsopgave