1.6. De beslissende keuze van Adam

Onder deze titel: “De beslissende keuze van Adam”, wordt de zondeval behandeld. Wie heeft er niet gehoord van dit Bijbelverhaal. We willen de vele aspecten die in deze gebeurtenis zitten belichten.

Het woord zondeval staat niet letterlijk zo in de Bijbel, maar de gebeurtenis beschrijft hoe de eerste mensen voor het eerst vallen in zonde. In zonde vallen betekent ongehoorzaam zijn aan het gebod van God. Het Hebreeuwse woord betekent letterlijk niet tot je doel komen. De vraag die derhalve centraal komt te staan is wat was dan het doel van en voor de mens. Gaande de volgende artikelen zullen we deze vraag steeds meer zien beantwoord worden. Dat door de beslissende keuze van Adam

Onderwerpen:
  1. Heersen door liefde
  2. Het moedergebod
  3. Tweeheid vs eenheid
  4. Begeren
  5. De verleiding
  6. Ons karakter
  7. Het resultaat 1
  8. Het resultaat 2
  9. Het verloren Paradijs

Naar de volgende pagina waar we gaan zien dat het om de liefde ging.


Kijk ook eens op wikipedia.

Plaats een reactie

Inhoudsopgave