6.12 Echtscheiding in het Oude Testament

Slechts één reden?
Echtscheiding in het Oude Testament

De vraag  is of God bij echtscheiding in het Oude Testament naast overspel geen enkele rekening houdt met schrijnende gevallen. Lichamelijke en geestelijke mishandelingen, huwelijkse verplichtingen elkaar onthouden,  ernstige verslavingsproblematiek, enzovoort.

Wat zegt bijvoorbeeld Maleachi nu precies?

Maleachi 2:16 wordt nog al eens op het gehoor af aangehaald als: God haat echtscheiding. Dat zou betekenen dat elke vorm van echtscheiding door God gehaat wordt. Maar dat staat er niet. Er staat dat God het kwaadwillig wegzenden haat. Dat gaat dus over een bepaalde manier van scheiden. Het afdanken met als reden: eigen ontrouw.

Daarbij komt dat God het hier niet letterlijk over het huwelijk heeft, maar over hoe Israël trouweloos tegenover Hem handelde!

Om op basis van deze tekst allerlei interpretaties te maken wat God van echtscheiding vindt, is extrapolatie. Het hele tekstverband gaat over het kwaadwillig verstoten door Israël van God ten faveure van andere goden. Als er al enige vergelijking gemaakt kan worden met het huwelijk, gaat dit dus over overspel.

Het Oude Testament reguleert echtscheiding

Alle bijbeluitleggers (rekkelijken en preciezen) zijn het er unaniem over eens dat in het Oude Testament geen verbod staat tot echtscheiding.

Exodus 21:7-11 geeft een vrouw zelfs het recht tot echtscheiding. Namelijk wanneer haar man haar voedsel, kleding en huwelijkse gemeenschap onthoudt.

Deuteronomium 24:1-4 veronderstelt, zonder daar iets tegenin te brengen, de mogelijkheid tot echtscheiding, namelijk wanneer er iets schandelijks in de ander wordt gevonden.

In beide gevallen worden er regels voor de echtscheiding gegeven.

Naar de volgende pagina waar gaan kijken wat Jezus over echtscheiding zegt.

Plaats een reactie

Inhoudsopgave