3.4. Jezus de Christus en Kurios

In deze openbaring onthult de Vader Jezus op verschillende manieren. Jezus, de Christus en Kurios.   Het begint met: de Christus, de Gezalfde, Messias (1:1+5). Maar dan ook als de Kurios: Heer! Daarmee sluit deze onthulling van Jezus direct en naadloos aan bij Zijn biografie in de vier evangeliën. Hij is de vervulling van de beloften. Zoals deze zelfde Johannes zijn destijds geschreven evangelie afsloot met de woorden: dit is geschreven opdat u gelooft, dat Jezus de Christus is, de Zoon van God (Joh.20:31).

Na de hele onthulling zegent Johannes bij de afsluiting de lezer met de genade Jezus als Heer, Kurios , de grote Overwinnaar en Eigenaar van alle dingen (22:21).

Deze Jezus de Christus en Kurios is:

  • de getrouwe getuige
  • de eerstgeborene van de doden
  • overste van de koningen van de aarde

Wat dan van deze Geweldenaar, Getrouwe tot in de dood, Overwinnaar van de dood, Overwinnaar van alle machten op aarde, wordt gezegd, is dat Hij ons liefheeft!!!
En dat Hij ons verlost heeft uit onze zonden. En dat niet alleen, Hij die alles aan zich onderworpen heeft en alle recht had ons in onze eigen gekozen dood te laten of tenminste ook ons te onderwerpen, heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt!!!

Hier past alleen maar het vervolg: Halleluja, Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden ! Amen ! (1:5+6)

Verder zien we Jezus als:

  • Rechter en Heer
  • het Lam
  • Zijn engel
  • de verheerlijkte Mensenzoon

Op elke onthulling van Jezus zullen we op de volgende pagina’s kort ingaan.

Plaats een reactie