2.4.6. De Heilige Geest bedroeven

We kunnen de Heilige Geest bedroeven en bedriegen, we kunnen Hem lasteren. En zonde tegen de Heilige Geest vergeeft God niet. Wanneer is daar sprake van? De Bijbel doet een aantal bijzondere uitspraken specifiek over onze omgang met de Heilige Geest. Het zijn altijd lastige teksten. Mattheus 12:32 Spreekt iemand een woord tegen de Zoon … Lees meer

2.4. Jezus in ons

Door de Heilige Geest woont Jezus in ons en ontvangen wij daarmee het karakter van God. Daarom roept Jezus alle mensen op om zich om te keren naar Hem, omdat Hij dat goede bericht voor ze heeft. Maar er is veel meer in dat goede bericht. Niet alleen wij worden  ten goede veranderd, maar de hele … Lees meer

1.4.1. De modus operandi en signatuur van God

De modus operandi en signatuur van God gaat over de werkwijze van God. Wat doet Hij precies en hoe.En dan ontdekken we al direct dat er steeds verschillende handelingen zijn. God schept, maakt, doet uitspruiten en formeert.  En hoewel oneindig in zijn creaties, laat Hij niets verloren gaan. Dus wat er blijkbaar al was, gebruikt Hij … Lees meer

1.3.7. Geest boven het water

De Geest (WeROEACH) van God (was) zwevend op de oppervlakte van de wateren. En God uitte zich: Er zij licht! En er was licht. (Geest boven het water). Het oordeel Het oordeel van God ligt duister en zwaar over de afgrond, maar de Geest van God zweeft licht over het water. Naast het oordeel van God over … Lees meer

Onderweg

Het onderweg zijn van Jezus heeft drie fasen: Hieronder vindt u ook een artikel over de functie van het optreden van Johannes de Doper als wegbereider van Jezus. Daarnaast is er een artikel dat ingaat op de vraag wie Jezus is, wat zijn identiteit is. Ten slotte een artikel over Jezus en bidden. Op de … Lees meer