2.4.4. De Naam van de Heilige Geest

Wij krijgen ook de naam van de Heilige Geest!

Hij geeft zijn Naam aan ons. Dat wil zeggen: wanneer wij ons laten dopen als teken dat we discipelen van Jezus willen zijn, worden wij ook in Zijn naam gedoopt.

Bij de zondeval waren we ons beeld van God volledig kwijtgeraakt. We waren geen geestelijke mensen meer. Die was gestorven. Maar wanneer wij ons laten dopen, ook in de naam van de Heilige Geest, ontvangen wij weer dat geestelijke leven. We krijgen Zijn naam: geestelijk mens! Mensen van de Geest, discipelen van Jezus en kinderen van de Vader.

En daarmee ontvangen wij de kracht om te getuigen van Gods liefde. Daarmee kunnen wij Jezus onvoorwaardelijk volgen en uitgaan als zijn getuigen om al de volken tot zijn discipelen te maken, gedoopt met de Heilige Geest. Mat.28:19; Luk.24:48-49; Gal.3:27.

Naar de volgende pagina waar we naar de gaven van de Heilige Geest gaan kijken.


Lees ook eens gotquestions en Jezus.nl en bewaar het pand en zoeken naar wijsheid. Ook deze websites gaan op hun manier in op de namen van de Heilige Geest.

Plaats een reactie