2.3.4. Het evangelie van Johannes

Liefde

Met wat een liefde voor Jezus is het evangelie van Johannes geschreven. Johannes brengt Jezus direct op het allerhoogste plan. Jezus is het Woord van God, Jezus is God en alles is door Jezus gemaakt. Jezus is het leven en Hij is het licht van de mensen, het enige echte licht. Hij is naar de wereld gekomen om elk mens te verlichten. Er zijn maar twee reacties mogelijk: die liefde afwijzen of aannemen. (Johannes 1:1-5+9)

Afwijzen

En dan die trieste constatering van Johannes. Die wereld, die door Hem is ontstaan, heeft Hem niet gekend, heeft niet van Hem willen weten. Zij heeft geen gemeenschap met Hem willen hebben, geen deel aan Hem willen hebben. De duisternis heeft Zijn licht niet naar zich toegetrokken, niet zich eigen gemaakt, maar juist in onbegrip van zich afgeduwd. (Johannes 1:10-11)

Aannemen

En dan die geweldige belofte. Iedereen, iedereen die Hem niet afwijst, maar aanneemt en in Hem gelooft, die krijgt Zijn autoriteit.1 Een autoriteit om kind van God te worden. (Johannes 1:12)

En om het nog maar duidelijker te zeggen volgt er: nee, je krijgt die autoriteit niet doordat je tot een bepaald volk behoort of uit bepaalde ouders bent geboren. Nee, je krijgt die autoriteit als je uit God geboren bent. (Johannes 1:13)

Uit God geboren

Uit God geboren zijn, wat wil dat zeggen. Het bijzondere is dat Jezus zelf dat uitlegt. En wel aan een vooraanstaand leider van het volk Israël, een Farizeeër, Nicodemus. (Johannes 3:1-10)

En Nicodemus snapt er niets van, wat Jezus hem tot op zekere hoogte kwalijk neemt. Jezus legt hem uit: een mens moet van bovenaf geboren zijn. Een nieuwe geboorte, namelijk nadat je eerst uit je moeder geboren bent, moet je vervolgens uit God geboren worden.  Omdat je uit je moeder bent geboren, ben je een kind van je moeder. Wil je een kind van God zijn, dan moet je uit Hem geboren worden.

Dat begrip legt Jezus nader uit: dan moet je uit water en geest geboren worden.  Zoals Paulus jaren later aan Titus uitlegt: een bad waaruit je opnieuw geboren wordt en vernieuwd door de Heilige Geest. (Titus 3:5)

Met andere woorden

Een ander mens worden. Geen vleselijk mens, maar een geestelijk mens. Geboren uit God, dus met het karakter van God. Opnieuw, van boven af, uit God geboren worden wil dus zeggen: een kind dat op zijn Vader lijkt, op God gaan lijken, Zijn karakter krijgen. Zie hiervoor het artikel over de vrucht van de Geest.

En zo begint Johannes zijn evangelie. Zijn beschrijving van Jezus op aarde. Hij is het mensgeworden Woord van God. En wie Hem aanneemt, krijgt de autoriteit van God en nieuw leven, een nieuw karakter als resultaat dat God met Zijn Geest in je komt wonen.

De eerste lijn in dit evangelie

En met die boodschap dienen we dit evangelie te gaan lezen. Bij alles wat Johannes schrijft laat Hij zien dat Jezus optreedt vanuit die autoriteit.

Elk door hem beschreven geschiedenis is een oproep aan ons te leven uit die autoriteit. Maar vooral ook de troostrijke bemoediging: je hebt de autoriteit van een kind van God als je Hem aanneemt.

De volgende pagina gaat over de rol van Johannes de Doper. Daarin ontdekken een tweede lijn in dit evangelie.


Noot:
  1. Autoriteit is de vertaling van het Griekse woord ‘exousia’. Veel vertalingen hebben dit vertaald met het woord ‘macht’. Omschrijvend is de betekenis dat er recht is om in vrijheid zelfstandig te handelen. Er is autonomie. Die vrijheid wordt niet beperkt of begrensd door een hogere autoriteit. Die hogere autoriteit heeft je volmacht van handelen gegeven.
    Dat geeft wel behoorlijk wat stof om over na te denken hoe kinderen van God zich mogen opstellen. ↩︎

Plaats een reactie