6.11 Echtbreuk vs echtscheiding

Het is niet hetzelfde

Het lijkt overbodig het te vermelden, maar in de praktijk kom je toch nog steeds verwarring over echtbreuk vs echtscheiding tegen. Maar . . . .  . zijn twee verschillende zaken.

Echtbreuk vs echtscheiding

Echtbreuk, hetgeen God nadrukkelijk verbiedt in het 7e gebod, is overspel, vreemdgaan, ontrouw, het met een ander houden.

Echtscheiding is geen overspel, maar het elkaar verlaten, uit elkaar gaan, de huwelijkse band verbreken.

Voor de meeste gelovigen is het evident dat God van overspel zegt dat daardoor het huwelijk verbroken is. Men heeft zich letterlijk verbonden aan en één gemaakt met een ander.

Dit is niet een recht  of grond voor echtscheiding, maar echtscheiding is in zo’n geval wel toegelaten, omdat de huwelijkse band reeds verbroken is door de daad van overspel.

Of herstel na overspel een bijbels principe is, is nog maar de vraag. Deut. 24:1-4 zegt namelijk dat wanneer een van de partners van een ander is geweest in dat geval terugkeer naar de eerste partner voor God een gruwel is. Je hebt je namelijk verontreinigd.

De uitspraak van Paulus dat na scheiding er gewerkt moet worden aan verzoening, gaat over de situatie waarin geen sprake is van een relatie met een ander, 1Kor.7:10. Er heeft nog geen verontreiniging plaats gevonden.

Naar de volgende pagina waar we gaan kijken wat het Oude Testament zegt over echtscheiding.


Plaats een reactie

Inhoudsopgave