6.30. Bemoei je niet met het HOE van God

God houdt van je zoals je bent. God houdt niet van jou op de manier zoals anderen vinden HOE jij God moet dienen. Dus bemoei je niet met het HOE van God.

Ps 119:27, Als je Gods wil begrijpt, dan ga je ook zijn wonderen zien. De Staten Vertaling vertaalt zelfs met dan ga je ze doen.

Maar wij mensen zijn erg van het “hoe”. De bijbel roept ons vaak op om Gods geboden te overdenken bij dag en bij nacht, maar dan gaan onze gedachten weer. . .

 • Hoe de dingen moeten zijn,
 • hoe de dingen gedaan moeten worden,
 • hoe je met elkaar omgaat,
 • hoe je de dingen inricht.

En als de dingen niet lopen zoals wij hadden gedacht hoe ze zouden moeten lopen, dan zijn we tenminste teleurgesteld of we maken er een punt van. “Het moet anders”. Maar dan zien we het wonder niet. Dan zien we niet dat God het ‘hoe’ voor zijn rekening neemt. En dat dat vele male mooier en wonderlijker is, dan wij ooit kunnen inrichten. De loop der dingen is in Zijn hand. Steeds als wij door onze keuzes daarop inbreken, dan veranderen we wel de wereldgeschiedenis in het groot of in het klein, maar nooit ten goede. “Overgave” heet dat. Durf Hem te vertrouwen, dat zijn weg de beste is.

Wie houdt rekening met wie?

Voor je het weet, leggen we elkaar dingen op over HOE de dingen zouden moeten en ontstaan discussies en meningsverschillen.

In Romeinen 14 staat dat een zwakke iemand is die:

 • geen vlees eet,
 • de ene dag boven de andere dag stelt,
 • vasten in acht neemt,
 • geen wijn drinkt.

En dan staat er: De sterke moet de zwakke niet minachten, en geen aanstoot geven.

De zwakke moet de sterke niet oordelen, en geen aanstoot nemen. Want beiden doen het voor de Here en danken God !!!!!

Het is dus niet zozeer de vraag HOE je gelooft, maar WAAROM!

Waarom geloof ik, waarom doe je dingen, waarom vertel ik, waarom denk ik dat er iets te vertellen is?

Niet hoe, maar waarom doe je iets

Denk maar aan Ananias en Saffira.

Door de preek van Petrus komen duizenden tot bekering.

En wat gaan de nieuw bekeerden doen?

 • Ze volharden bij het onderwijs, de gemeenschap, het avondmaal en het bidden,
 • zijn met de inhoud van het evangelie bezig,
 • begrijpen de wil van God. En dan, dan staat er, dat de apostelen veel tekenen en wonderen doen.

En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.

De manier waarop ze al deze dingen deden, HOE ze volharden bij de gemeenschap, het onderwijs, het bidden en het avondmaal?

>>>>> Door alles gemeenschappelijk te hebben, dagelijks bij elkaar te komen en huis aan huis avondmaal te vieren.

Moest dat? Is dat nu een Nieuwtestamentisch voorschrift voor de gemeente?

Nee, zegt Petrus tegen Ananias, was de grond niet van u en de opbrengst, bleef die niet tot uw beschikking?

Het gaat om WAAROM je het doet!

De gemeenteleden deden het met vreugde en eenvoud van hart en loofden God. Daarom deden ze het.

En dan volgt het wonder: de Here voegde dagelijks nieuwe bekeerlingen toe.

Arbeiders in de oogst, een generale opdracht?

De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bidt de Heer van de oogst dat Hij arbeiders uitzende in zijn oogst!

Is dat jezelf apart zetten voor de zending? Je baan opgeven? Een extreme stap in het geloof zetten, omdat dit een opdracht van God is en Hij dan ook zal voorzien?

Allemaal HOE VRAGEN.

Maar dat is iets tussen de individuele gelovige en God. Wat geeft God jou in je hart.

Waarom zei Jezus te bidden voor arbeiders in de oogst? Omdat Hij zag dat de mensen vermoeid en afgemat waren. Dat betekent niet-meer-kunnen, zo moe. Moe van de ondraaglijke lasten die de religieuze leiders hen oplegden. Om God te dienen moet je dit en dat en zus en zo. Ze moesten van alles. Het beste is niet goed genoeg voor God.

Jezus zendt zijn discipelen uit en zegt niet dat ze de mensen van alles moeten (aan-)leren, maar Hij zegt: predik, dat het Koninkrijk der Hemelen  nabij is gekomen.

Laat dat zien door de zieken te genezen, de melaatsen te reinigen. Doden op te wekken en demonen uit te drijven.

Kort gezegd: geef, in plaats van vraag.

Laat het zien waarom je het doet in plaats van voor te schrijven hoe mensen dingen moeten doen.

En dat is Jezus: Hij geeft.

Welke Bijbelse voorschriften

De bijbel geeft weinig voorschriften over HOE we de dingen moeten doen. Maar wel dat als je de dingen doet, dat ze dan tot eer van God, tot opbouw van de gemeente, tot versterking van het persoonlijk geloof en tot heil van de naaste dienen te zijn.

De bijbel zegt: wat je ook doet, doe het met dankzegging.

Jezus zegt niet tegen Petrus na zijn verloochening, ‘hoe denk je Mij voortaan lief te hebben’, maar vraagt eenvoudig: “Heb je Mij lief?”

Als je de geschiedenissen in de Bijbel leest, dan gaat het bij alle bekende figuren mis op het HOE.
We gaan op de volgende pagina’s naar een aantal bekende Bijbelse figuren kijken en een onbekende Nederlander.

 1. Kaïn
 2. Adam en Eva
 3. Abraham, Izak, Jakob en Mozes
 4. Petrus
 5. Judas
 6. Vincent
 7. David
 8. Jezus

Naar de volgende pagina. waar we naar Kaïn gaan kijken.


Kijk ook eens naar de benadering op deze website.

Plaats een reactie

Inhoudsopgave