Melchisedek

Melchisedek

Jezus is Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchisedek, staat in Hebreeën 6:20. Wat betekent dat?

De naam

De naam Melchisedek bestaat uit twee woorden: malki en sedeq.

Malki = koning  +  sedeq = gerechtigheid.

Letterlijk betekent Melchisedek dus: Koning der gerechtigheid.

De ordening

Melchisedek was koning van Salem in de tijd van Abraham. Salem betekent ‘vrede’.

Hij was dus zowel koning als priester over een stad die vrede heette.

Hij was dat in een tijd waarin er nog geen priesterdienst uit de stam Levi was.
Een tijd waarin God nog geen verbond met Abraham had gesloten om slechts met één volk verder te gaan.

Melchisedek was dus priester-koning van de Allerhoogste namens en voor de gehele mensheid.

Christus

Als Jezus dus priester is naar de ordening van Melchisedek dan is Hij Koning der gerechtigheid voor de gehele mensheid.

Noot:

Terach de vader van Abraham vertrekt uit Ur der Chaldeen naar Haran en neemt Abraham mee. Dit gebeurt precies in het sterfjaar van Noach. Sem is dan 448 jaar en zal 600 jaar worden en sterft als Jakob 49 jaar is. 

Als we de naam Melchisedek vooral ook als titel zien, namelijk koning der gerechtigheid, dan is het mogelijk dat dit Sem is geweest. Wanneer Abraham deze persoon Melchisedek 18 jaar later in Kanaän ontmoet, is Sem de enig nog levende waarmee de mensheid na de zondvloed was begonnen.

Vanaf de zondvloed is er dan altijd een priester voor God geweest voor de gehele mensheid. Dan kiest God Abraham om met zijn nageslacht verder te gaan. Vanaf dat moment is er geen priester meer voor de gehele mensheid, maar alleen voor het volk Israël.

Jezus herstelt deze wereldwijde priesterdienst weer, Hij is weer priester  naar de ordening van Melchisedek.


Plaats een reactie

Inhoudsopgave