Jezus en bidden

Het bidden van Jezus Voor Jezus is bidden een noodzaak, een vanzelfsprekendheid en meer dan het Onze Vader. Dat laatste is opvallend omdat hij dat zelf aan zijn discipelen leerde. We lezen dat Jezus zich zeer regelmatig ’s nachts terugtrok naar eenzame plaatsen en het gebergte om te bidden. Dat leert Hij ook zijn discipelen als Hij … Lees meer