1.8. Met of zonder God. That's the choice.

Epiloog We zijn deze artikelen begonnen met het thema: “Met of zonder God, that’s the question”. En door op te merken dat niet het “hoe en wanneer” uiteindelijk, hoewel interessant, een antwoord op zingevingsvragen geven, maar het waarom, wat en waartoe. Dus is de epiloog, met of zonder God, that’s the choice.  De keuze met of zonder God, … Lees meer

1.5.3. Het voorwaardelijk spreken van God

Tot nu heeft God onvoorwaardelijk gesproken. Zonder relatie aan te gaan. Hij sprak en het was; scheppend sprekend. Alle voorwaarden zijn nu onvoorwaardelijk aanwezig. Voorwaarden voor uitvoering van zijn plan om de aarde zijn Koninkrijk te maken. Daarvoor gaat God vervolgens voorwaardelijk spreken. Het is het goede tonen en niet een fout herstellen Natuurlijk had … Lees meer

1.4.3. Wat zagen we tot nu toe

Tja … wat zagen we tot nu toe. De meest plausibele verklaring voor de oorsprong van alles is dat de Eeuwige God  uit het niets de hemelen en de aarde schept. Die aarde was bewoonbaar en bevatte flora en fauna. De aarde is daarna verwoest door de hoogmoed en val van Lucifer en zijn volgelingen. Het gevolg … Lees meer

1.4.2. De zes scheppingsdagen

Herscheppen Op de reeds bestaande aarde gaat God in de zes scheppingsdagen deze verwoeste aarde herinrichten.   Basis:   Nadere inrichting: 1e dag Plaatst zijn licht 4e dag Maakt zon, maan en sterren 2e dag Maakt uitspansel 5e dag Schept vissen en vogels 3e dag Plaatst het droge 6e dag Maakt landdieren 3e dag Roept … Lees meer

1.4.1. De modus operandi en signatuur van God

De modus operandi en signatuur van God gaat over de werkwijze van God. Wat doet Hij precies en hoe.En dan ontdekken we al direct dat er steeds verschillende handelingen zijn. God schept, maakt, doet uitspruiten en formeert.  En hoewel oneindig in zijn creaties, laat Hij niets verloren gaan. Dus wat er blijkbaar al was, gebruikt Hij … Lees meer

1.4. Het (her-)scheppen van de aarde

Het (her-)scheppen van de aarde We hebben tot nu toe gekeken naar het grensvlak van tijd en eeuwigheid, waarbij God zich openbaart als de Oneindige en Eeuwige, die van daaruit het eindige en tijdelijke schiep. Nu gaan we kijken naar het (her-)scheppen van de aarde. We zagen namelijk wat na het scheppen gebeurde door de opstand … Lees meer

1.3.4. De hemelen en de aarde

Het universum In de uitdrukking ‘de hemelen en de aarde’ wordt het gehele universum aangeduid. Merk op dat naast het benoemen van het totaal, de hemelen, de aarde toch apart wordt genoemd. De wetenschap komt er steeds meer achter dat de plaats die de aarde in het universum inneemt dusdanig uniek is dat ondanks het feit … Lees meer

1.3.3. Had geschapen

De voltooid verleden tijd (had geschapen) duidt op een reeds afgeronde daad. Namelijk in een beginsituatie  (een opzich staande toestand van beginnen) heeft het scheppen plaatsgevonden. Het valt tegen niets af te zetten, er valt geen verdere tijdsbepaling te maken. Er is blijkbaar verder niets, geen referentiepunt. Dus geen tijd; een eeuwig-zijn zonder begin of … Lees meer

1.3.2. God, de Oneindige, de Eeuwige

God, Elohiem, de Oneindige, de Eeuwige zegt zoveel over Hij is. Elohiem (God) is meervoud, maar het werkwoord ‘bara’ (had geschapen) staat in het enkelvoud. God is één, een-voudig, Deut.6:4.Hij is echter meervoudig in zijn grootheid, majesteit, heerlijkheid en alles omvattendheid, het zijn van de grote Alles. Ook wijst het naar het volledig één zijn van … Lees meer

1.3.1. In een begin

Niet: aan het begin van . . . maar een op zichzelf staand gebeuren: In (een) begin. Op de grens van het ‘zijn’ en het ‘niet-zijn’, het ‘zichtbare’ en het ‘niet-zichtbare’, de ‘tijd’ en ‘niet-tijd’.  “In een begin”, de lijn van de begrenzing waardoor dingen kenbaar, begrijpelijk en zichtbaar worden als entiteit. Zo is de tijd … Lees meer