5.0.1. Het doel en de missie van de gemeente

We kijken naar het doel en de missie van de gemeente. Er is allerlei literatuur met veel zinnige aanwijzingen hiervoor. De Bijbel zelf is meer dan duidelijk over deze dingen. 1) Het doel van de gemeente is: In de praktijk zien we dat we onze handen hieraan vol hebben. De ene gemeente vindt het lastig … Lees meer

2.4. Jezus in ons

Door de Heilige Geest woont Jezus in ons en ontvangen wij daarmee het karakter van God. Daarom roept Jezus alle mensen op om zich om te keren naar Hem, omdat Hij dat goede bericht voor ze heeft. Maar er is veel meer in dat goede bericht. Niet alleen wij worden  ten goede veranderd, maar de hele … Lees meer

1.8. Met of zonder God. That's the choice.

Epiloog We zijn deze artikelen begonnen met het thema: “Met of zonder God, that’s the question”. En door op te merken dat niet het “hoe en wanneer” uiteindelijk, hoewel interessant, een antwoord op zingevingsvragen geven, maar het waarom, wat en waartoe. Dus is de epiloog, met of zonder God, that’s the choice.  De keuze met of zonder God, … Lees meer

1.5.3. Het voorwaardelijk spreken van God

Tot nu heeft God onvoorwaardelijk gesproken. Zonder relatie aan te gaan. Hij sprak en het was; scheppend sprekend. Alle voorwaarden zijn nu onvoorwaardelijk aanwezig. Voorwaarden voor uitvoering van zijn plan om de aarde zijn Koninkrijk te maken. Daarvoor gaat God vervolgens voorwaardelijk spreken. Het is het goede tonen en niet een fout herstellen Natuurlijk had … Lees meer

1.3.7. Geest boven het water

De Geest (WeROEACH) van God (was) zwevend op de oppervlakte van de wateren. En God uitte zich: Er zij licht! En er was licht. (Geest boven het water). Het oordeel Het oordeel van God ligt duister en zwaar over de afgrond, maar de Geest van God zweeft licht over het water. Naast het oordeel van God over … Lees meer

De Bijbelboeken van het Nieuwe Testament

Korte toelichtende samenvattingen van de Bijbelboeken van het Nieuwe Testament. De Bijbelboeken van het Nieuwe Testament beginnen met de vier evangelisten. Zij beschrijven ieder vanuit een eigen invalshoek het leven van Jezus hier op aarde. Van zijn geboorte, zijn optreden, lijden, sterven en opstaan tot aan Zijn hemelvaart. Het zijn geen volledige en objectieve biografieën, omdat zij met … Lees meer

Het Nieuwe Testament

Verschil Het verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament is met name het feit dat God in het Oude Testament een verbond had gesloten met één volk, namelijk Israël. Met als doel dat de geslachtslijn beschermd werd waaruit Jezus, de Messias geboren zou worden. Zelfs het teken van dat verbond had daar mee te maken, … Lees meer

Het Oude Testament

Thora Het Oude Testament begint met de vijf boeken die door Mozes zijn geschreven, de Pentateuch. De Joden noemen die de Thora, ofwel leer of onderwijzing, vaak als “de wet” aangeduid. Daarin staan allerlei wetten en voorschriften. Geen droge opsomming, maar leefregels ter bevrijding die een goede omgang met God mogelijk maken. Naleving van de … Lees meer

Kennismaking met de Bijbel

Een eerste kennismaking met de Bijbel. Wie kent dat boek niet. En toch blijkt het nodig: een kennismaking met de Bijbel. Het meest verkochte boek wereldwijd, maar toch voor velen een boek dat dichtblijft. De inhoud blijft onbekend op een paar highlights na die we kennen van horen zeggen. De Bijbel Het woord “Bijbel is … Lees meer