5.3 Ambten in de gemeente

We hebben zo onze ideeën bij de invulling van ambten in de gemeente, maar wat zegt de Bijbel eigenlijk?

Ambten en hun betekenis.
Ambten

Als het gaat om ambten dan zien we in de Bijbel drie begrippen: oudsten, opzieners en zij-die-u-voorgaan. In de brief aan de Hebreeën is dit laatste in het Nederlands vertaald met voorgangers. We zullen gaan zien dat dit een onjuiste vertaling is.

We zullen ontdekken dat in hoe de Bijbel spreekt over oudsten en opzieners dat synoniem aan elkaar is.

Zij-die-ons-voorgaan (vertaald met voorgangers in de brief aan de Hebreeën) kan iedereen betreffen en daarmee dus ook oudsten c.q. opzieners, maar niet exclusief.

Ook wordt er gesproken over dienaren (diakonous).

Ons woord diaken is hiervan afgeleid hetgeen onder de ambten in de gemeente valt.
Het woord voor bediening (diakonia) dat geen ambt maar een gave van de Heilige geest is, is hier wel nauw mee verwant.

Naar de volgende pagina. waar we naar het begrip oudsten gaan kijken.


Let op!

Een van de grote problemen bij een goed verstaan van het begrip ‘ambt’ is dat bijna alle denominaties dit begrip op een hoop gooien met het begrip ‘bediening’.
Dit terwijl de Bijbel een nadrukkelijk onderscheid maakt. Zie bijvoorbeeld dit artikel.
Daardoor ontstaan in de praktijk allerlei problemen die we verderop tegen het voetlicht zullen houden.

Plaats een reactie

Inhoudsopgave