1.6.9. Het verloren Paradijs

God helpt Nadat God satan heeft vervloekt, Eva heeft bestraft en Adam op de gevolgen heeft gewezen, helpt Hij de mens in zijn onbeholpen staat waarin hij is terecht gekomen. Ze zijn het Paradijs verloren, maar ze zijn ook het verloren Paradijs. -> kleding -> niet eeuwig zondig -> God doet het zelf Naar de … Lees meer

1.6.7. Het resultaat heeft vrucht van binnen

Het resultaat is dat de vrucht van buiten nu vrucht van binnen heeft. Adam en Eva: Zij merkten dat ze naakt waren en vlochten zich schorten. Het resultaat was dat Adam en Eva zagen dat ze naakt waren. Er zijn verstrekkende gevolgen. De beschermende, bedekkende liefde was weg. Ze stonden onbeschermd, onveilig tegenover elkaar. Daardoor was ook … Lees meer

1.6.6. Ons karakter

Ons karakter van nu, is bepaald door de houding van Adam en Eva toen. Eva Eva reageert uit haar vlees op de vraag van satan, zonder de geestelijke eenheid met Adam te zoeken. We zien beschreven wat er dan in Eva gebeurt, Gen.3:1-7: Ons karakter Welke grondhouding zien we bij Eva, die tot vandaag door het … Lees meer

1.6.5. Het begeren van Adam en Eva

Wat was nu precies het begeren van Adam en Eva? Op welk punt was de eerste ingang bij Eva? Hoe kwam het begeren in haar op? Waarom stond ze open voor dit gesprek? Chamad wordt ta’avah Dat was het aansluiten bij wat God had gezegd over de bomen.Gen.2:9 De Here God deed alle geboomte uitspruiten … Lees meer

1.6.4. De verleiding voor Adam en Eva

Niet de vrucht was de verleiding. Want: Zij beiden waren naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. De slang nu was het listigste dier, Gen.2:25-3:1. Die vrucht hing er lang zonder een begeerte in hen op te wekken. De verleiding voor Adam en Eva was het vooruitzicht. De Hebreeuwse woorden voor naakt en listig … Lees meer

1.6.3. Tweeheid ipv eenheid

Op verzoek van Adam separeert God het vrouwelijk component van de mens. Maar dan realiseert Adam zich wat hij had gevraagd en gekregen: vlees van zijn vlees en gebeente van zijn gebeente. Ze zijn een tweeheid ipv eenheid. De uitroep: “ditmaal – deze keer” heeft geen bijzondere lading die wijst op een positieve verrassing van … Lees meer

1.6.2. Het moeder-gebod

We zagen dat God een verbod gaf, zodat de mens de kans en mogelijk had een keus te maken. Een eerste gebod: Het moeder-gebod. Dat het geen vrijblijvende zaak was, wordt volkomen duidelijk doordat God naast het verbod ook de gevolgen vermeldt bij overtreding van het verbod: Voorzeker sterven! Bij overtreding zul je sterven. Sterven? … Lees meer

1.6.1. Heersen door liefde

God had scheppend en zegenend gezegd: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over alle levende wezens, Gen.1:28. Is dat heersen door liefde? Onderwerpen vs genieten . . . verwoest vs fantastisch Op zich wat wonderlijke termen: heersen en onderwerpen. Je zou verwachten dat God tegen de mens zegt: ga … Lees meer

1.5.4. Noblesse oblige

Noblesse oblige: Adeldom verplicht; de mogelijkheid hebben en in staat zijn tot, geeft ook de opdracht daar iets mee te doen.  ~~ Opdracht of mogelijkheid tot ~~ Beiden, zowel de dieren als de mens zijn door het zegenend scheppen van God in staat tot voortplanting. Toch is er verschil tussen dier en mens. Dieren zijn … Lees meer

1.5.2. Het onvoorwaardelijk spreken van God

Het onvoorwaardelijk spreken van God wil zeggen dat Hij spreekt en het is! Zonder enige bemoeienis van iets of een ander. Een bijna aan God gelijke creatie Psalm 8 zegt dat God de mens bijna goddelijk heeft gemaakt en dat dit uitkomt in het kunnen heersen over al het geschapene. Naar geest en eigenschappen lijkt … Lees meer