De Gemeente

De gemeente is de vertaling van het Griekse woord ekklēsia, waar een volksvergadering mee bedoeld werd. De letterlijke betekenis is de bijeengeroepen of eigenlijk de weggeroepenen. Voor gelovigen wil dat dus zeggen, de uit de wereld weggeroepenen om bij elkaar te komen.


Zoals God in het Oude Testament zich een volk had uitverkoren om de Messias voort te brengen, willen we onder de titel “de gemeente” gaan kijken hoe God in het Nieuwe Testament het heeft ingericht.

Is er dan nog steeds sprake van een volk waar je door geboorte bij hoort? Hoe noemt Hij nu zijn kinderen, wat doen ze, wat zijn hun uitgangspunten en doelen.

Wat is hun basis en hoe is een en ander ingericht?

Direct wordt al duidelijk dat de gelovigen die structureel bij elkaar komen een ‘Gemeente’ worden genoemd. We willen gaan kijken hoe zo’n gemeenschap, Bijbels gezien, in elkaar zit.

Zie de volgende pagina die gaat over het zijn van zo’n gemeenschap.


Zie ook op wikipedia wat daar staat over dit onderwerp.

Plaats een reactie

Inhoudsopgave