1.6.9. Het verloren Paradijs

God helpt Nadat God satan heeft vervloekt, Eva heeft bestraft en Adam op de gevolgen heeft gewezen, helpt Hij de mens in zijn onbeholpen staat waarin hij is terecht gekomen. Ze zijn het Paradijs verloren, maar ze zijn ook het verloren Paradijs. -> kleding -> niet eeuwig zondig -> God doet het zelf Naar de … Lees meer

1.6.8. Nog een resultaat

Nog een resultaat is: dat die vrucht van binnen weer vrucht van buiten heeft. God vervloekt de mens niet. Maar . . . . er zijn wel gevolgen. Gevolgen waar Adam en Eva nog amper weet van hebben. God wijst hen daar op. Opgemerkt zij nog dat de benadering van God van Adam en Eva … Lees meer

1.6.7. Het resultaat heeft vrucht van binnen

Het resultaat is dat de vrucht van buiten nu vrucht van binnen heeft. Adam en Eva: Zij merkten dat ze naakt waren en vlochten zich schorten. Het resultaat was dat Adam en Eva zagen dat ze naakt waren. Er zijn verstrekkende gevolgen. De beschermende, bedekkende liefde was weg. Ze stonden onbeschermd, onveilig tegenover elkaar. Daardoor was ook … Lees meer

1.6.6. Ons karakter

Ons karakter van nu, is bepaald door de houding van Adam en Eva toen. Eva Eva reageert uit haar vlees op de vraag van satan, zonder de geestelijke eenheid met Adam te zoeken. We zien beschreven wat er dan in Eva gebeurt, Gen.3:1-7: Ons karakter Welke grondhouding zien we bij Eva, die tot vandaag door het … Lees meer

1.6.5. Het begeren van Adam en Eva

Wat was nu precies het begeren van Adam en Eva? Op welk punt was de eerste ingang bij Eva? Hoe kwam het begeren in haar op? Waarom stond ze open voor dit gesprek? Chamad wordt ta’avah Dat was het aansluiten bij wat God had gezegd over de bomen.Gen.2:9 De Here God deed alle geboomte uitspruiten … Lees meer

1.6.4. De verleiding voor Adam en Eva

Niet de vrucht was de verleiding. Want: Zij beiden waren naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. De slang nu was het listigste dier, Gen.2:25-3:1. Die vrucht hing er lang zonder een begeerte in hen op te wekken. De verleiding voor Adam en Eva was het vooruitzicht. De Hebreeuwse woorden voor naakt en listig … Lees meer

1.6.3. Tweeheid ipv eenheid

Op verzoek van Adam separeert God het vrouwelijk component van de mens. Maar dan realiseert Adam zich wat hij had gevraagd en gekregen: vlees van zijn vlees en gebeente van zijn gebeente. Ze zijn een tweeheid ipv eenheid. De uitroep: “ditmaal – deze keer” heeft geen bijzondere lading die wijst op een positieve verrassing van … Lees meer

1.6.2. Het moeder-gebod

We zagen dat God een verbod gaf, zodat de mens de kans en mogelijk had een keus te maken. Een eerste gebod: Het moeder-gebod. Dat het geen vrijblijvende zaak was, wordt volkomen duidelijk doordat God naast het verbod ook de gevolgen vermeldt bij overtreding van het verbod: Voorzeker sterven! Bij overtreding zul je sterven. Sterven? … Lees meer

1.6. De beslissende keuze van Adam

Onder deze titel: “De beslissende keuze van Adam”, wordt de zondeval behandeld. Wie heeft er niet gehoord van dit Bijbelverhaal. We willen de vele aspecten die in deze gebeurtenis zitten belichten. Het woord zondeval staat niet letterlijk zo in de Bijbel, maar de gebeurtenis beschrijft hoe de eerste mensen voor het eerst vallen in zonde. … Lees meer

1.5.5. De bouw van de vrouw

De Here God zei: (Het is) niet goed te zijn de mens alleen (LeBADDO), Gen.2:18. Kwam daardoor de bouw van de vrouw tot stand? Er zitten twee tegenstrijdigheden in deze zin. ad. 1 We zagen al eerder dat God de door Hem zelf gekozen relatie van wederkerigheid trouw blijft en meegaat in de constatering van … Lees meer

1.5.4. Noblesse oblige

Noblesse oblige: Adeldom verplicht; de mogelijkheid hebben en in staat zijn tot, geeft ook de opdracht daar iets mee te doen.  ~~ Opdracht of mogelijkheid tot ~~ Beiden, zowel de dieren als de mens zijn door het zegenend scheppen van God in staat tot voortplanting. Toch is er verschil tussen dier en mens. Dieren zijn … Lees meer

1.5.3. Het voorwaardelijk spreken van God

Tot nu heeft God onvoorwaardelijk gesproken. Zonder relatie aan te gaan. Hij sprak en het was; scheppend sprekend. Alle voorwaarden zijn nu onvoorwaardelijk aanwezig. Voorwaarden voor uitvoering van zijn plan om de aarde zijn Koninkrijk te maken. Daarvoor gaat God vervolgens voorwaardelijk spreken. Het is het goede tonen en niet een fout herstellen Natuurlijk had … Lees meer

1.5.2. Het onvoorwaardelijk spreken van God

Het onvoorwaardelijk spreken van God wil zeggen dat Hij spreekt en het is! Zonder enige bemoeienis van iets of een ander. Een bijna aan God gelijke creatie Psalm 8 zegt dat God de mens bijna goddelijk heeft gemaakt en dat dit uitkomt in het kunnen heersen over al het geschapene. Naar geest en eigenschappen lijkt … Lees meer

1.5.1. Beeld en gelijkenis van God

 God is Geest. Beeld = geest, geen vlees. Één mens, een geest ! In eerste instantie wordt de mens (ADAM) naar het beeld en gelijkenis van God geschapen. God is Geest. De meesten van ons zullen bovenstaand fresco van Michelangelo kennen. In al zijn kunstzinnige pracht doet het echter geen recht aan het beeld zijn van God. … Lees meer

1.5. De schepping van Adam de eerste

De schepping van Adam de eerste was naar het beeld van God. Hij is dan dus een geest. Later krijgt hij een lichaam. Een lichaam om de aarde te bebouwen en te bewaren; te exploiteren en te exploreren. Akkers houwen en huizen bouwen. En ten slotte een vrouw. We gaan in op de volgende onderwerpen … Lees meer